Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.06.2020

Kvoteråd for bunnfisk

Nordsjøen

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) kom tirsdag med kvoteråd for bunnfisk i Nordsjøen. På hyse anbefales økt uttak, ellers er det foreslått nedjusterte kvotevolum i 2021.

Du kan lese kvoterådene for den enkelte bestanden hos Havforskningsinstituttet i denne lenken: Kvoteråd hos HI 

Nedenfor har vi gjengitt ressursforsker Gjert Dingsør i Fiskebåt sine vurderinger. Han har på vegne av Fiskarlaget arbeidet med denne bestandsporteføljen de siste årene:

Sei: ICES anbefaler at når MSY tilnærming brukes, bør fangsten i 2021 ikke overstige 65 687 tonn, som er ned 25% i forhold til avtalt kvote i 2020. Nedgangen skyldes en nedskriving av gytebestanden og svak rekruttering.

Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig, men er i en fallende trend. ICES har i senere år hatt en tendens til å overvurdere bestanden, noe som fører til stadige nedskrivninger. Jeg tror dette skyldes bruken av CPUE (fangst per enhet tråltime) seriene fra trålerflåten. For flere bestander har det vist seg at slike dataserier ikke gir et representativt bilde av utviklingen i bestanden.

Torsk: ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangsten i 2021 ikke overstige 14 755 tonn. Dette er ned 16,5% i forhold til avtalt kvote i 2020. Bestanden er igjen nedskrevet litt, men litt bedre rekruttering bidrar til at bestanden er forventet å komme over den kritiske grensen Blim i 2021.

Bestanden klassifiseres til å være på et kritisk nivå og fiskepresset er for høyt. Det er planlagt en metoderevisjon for bestanden i 2021, der de også skal se på bestandsstruktur. Det er kjent at bestanden består av flere komponenter, der de nordlige komponentene ser ut til å gjøre det bedre enn de sørlige. Dette bør man ta hensyn til i forvaltningen av bestanden.

Hyse: ICES anbefaler at når MSY tilnærming brukes, bør fangsten i 2021 ikke overstige 69 280 tonn, opp 65% i forhold til avtalt kvote i 2020. Oppgangen skyldes en sterk 2019 årsklasse. Det som er trist er at ICES beregner at 20 tusen tonn kastes ut eller landes som under minstemål (BMS).

Bestanden klassifiseres til å være i god forfatning og høstes bærekraftig (når de ser bort fra utkast og BMS landinger).

Rødspette: ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangsten i 2021 ikke overstige 162 607 tonn, ned 2,3% i forhold til avtalt kvote i 2020. Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig. ICES estimerer utkastet til å være høyt (46%).

Hvitting: ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangsten i 2021 ikke overstige 26 304 tonn, opp 15% i forhold til avtalt kvote i 2020. Bestanden er akkurat over tiltaksgrensen MSY Btrigger og høstes bærekraftig.