Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2020

Kvoter og organisasjon

MR: Leders tale

Han la vekt på særlig to tema lederen i Møre og Romsdal da han holdt sin videotale til det digitale årsmøtet fredag; kvotemeldingen og organisasjonsutvikling.

Leif Egil Grytten kunne fredag ønske delegater og gjester velkommen til det 105-årsmøtet i laget og et møte av det underlige slaget, slik han selv påpekte det.

-Koronaviruset har også truffet oss og som følge av denne pandemien så har styret funnet ut at det best at vi denne gangen arrangerer møte digitalt via Teams, sa Grytten.

Han rekapitulerte tilbake til mars i år og sa at tilsynelatende så ble ikke fiskeflåten spesielt hard rammet i starten.

-Omsetningen gikk for så vidt greit, men der kom drivende noen «mørke skyer» som gjorde livet både på sjø og land noe mer utfordrende. Agnprisene skaut i været, mange av oss fikk utfordringer med mannskapsbytte, reparasjoner og det sosiale livet i havna ble noe annet. Ikke minst så tror jeg at mange av oss også bekymret oss over hvordan de hadde det hjemme. I sum så har det gått sånn passelig greit for de fleste av oss, men så drog det seg til utover sommeren og høsten. Med problemer i flere av de store markedene i verden. Nå står vi nok en gang overfor en nedstengning av samfunnet vårt og jeg håper at dette ikke får alvorlige og langvarige konsekvenser for oss alle.

Kvotemeldingen

Styrelederen sa seg lite tilfreds med Stortinget sin behandling av Stortingsmelding nr. 32 «Et kvotesystem for økt verdiskaping – En fremtidsrettet fiskerinæring» 

-Sett fra mitt ståsted, så skaper Stortingets vedtak mer usikkerhet om hvordan fiskeriene vil se ut om 3, 4 eller 5 år, og i alle tilfeller usikkerheten om hvordan det blir i 2028 når tilbakefallet begynner. 

Grytten viste til at han, som en av mange i næringen, har valgt å sette sparepengene sine i å bygge opp en god og fremtidsrettet lønnsom arbeidsplass for seg og sine ansatte. 

-Ringvirkningene lokalt og nasjonalt er godt kjent og dokumentert. Jeg som alle dere andre har tatt beslutninger og handlet etter gjeldende regelverk og forventer at spillereglene ikke endres vesentlig underveis. Hva har så et tilnærmet samlet Storting nå fattet vedtak om, spurte han retorisk til deltagerne som alle satt foran sin datamaskin, ipad eller telefon.

-Jo, at det er skapt usikkerhet om at de mest sentrale betingelsene som vi i de siste 10 – 20 årene fattet beslutninger på, understreket styrelederen.

-Etter min og styrets sin oppfatning så er Stortingets vedtak å «gå med raua inn i fremtiden». Vi skal ha en differensiert flåte og det skal settes begrensninger på å kunne sette en «liten kvote» på en stor båt. Denne begrensningen har lagt der lenge. Forholdsmessighetsinstruksen som ble fastsatt sommeren 2017 setter et forbud på å sette en kvote fra 11 – 15 meter på en båt som er over 21 meter. Vedtaket om å «låse» fartøyene inne i båsen er etter min oppfatning veldig feil, og vil føre til en redusert verdiskapning, sa han.

Organisasjon

-Det går ikke an å holde en årsmøtetale i Møre og Romsdal Fiskarlag uten å komme inn på hvordan vi skal utvikle Norges Fiskarlag. Han viste til Fiskarlaget Nords utmeldingsvedtak og advarte mot å splitte opp fiskernes organisasjoner ytterlige. 

-Organisasjoner med særinteresser har vi mer en nok av. Erfaringene hertil har vist at det ikke alltid kommer så mange gode løsninger for oss fiskere, når politikerne skal detaljregulere. Det kan være nok å se på resultatet av behandlingen av «Kvotemeldingen», viste han til.

Ser løsning

-Jeg håper og tror på at vi alle i fellesskap skal finne en løsning som medfører at Fiskarlaget Nord også i fremtiden vil finne det tjent å være i Norges Fiskarlag. For å få dette til, så må det skje endringer innad i Norges Fiskarlag, og da spesielt i måten vi organiserer oss på, sa Leif Egil Grytten og fremholdt at laget har gjort gode erfaringer på det området gitt det administrative samarbeidet som er innledet med Fiskarlaget Vest.

-Møre og Romsdal Fiskarlag og Fiskarlaget Vest har mange sammenfallende synspunkter på hvordan organisasjonen bør se ut og arbeidet fremover. Der er derfor naturlig for oss begge å bygge videre på dette. Møre og Romsdal Fiskarlag har inngått et forpliktende og gjensidig formelt samarbeid med Fiskarlaget Vest, på felles utnyttelse av hverandres administrasjoner. Vi har begge fordoblet den administrative staben, slik at vi nå er fire saksbehandlerne som har fordelt saksområdet mellom seg. 

Han beskriver samarbeidet som svært godt og fortalte at det også er holdt to felles styremøter i høst, samt at det ligger an til flere slike felles styremøter.

-Vi har også tanker om at en burde avholde felles årsmøte i 2021, og administrasjonene både i Bergen og Ålesund arbeider nå med å utrede hvordan det eventuelt skal gjøres. 

Positivt til ny prosess

Styrelederen var også klar til å arbeide videre med det han omtaler som en nødvendig omorganisering av Norges Fiskarlag. 

-Jeg er ikke kjent med hva Landsstyret vil legge på bordet av forslag denne gangen, men jeg kan love dere at vi skal «være på ballen» og spille inn våre momenter, slik at en kan skape en god og fremtidsrettet organisasjon til beste for alle landets fiskere. Mitt håp er at Norges Fiskarlag blir såpass attraktiv at alle fiskerne vil bli medlemmer hos oss.      

-Før kunne fiskerne komme trampende inn i takt og i kraft av kjøttvekta få saker igjennom. Nå er vi knapt 10 000 fiskere igjen og vi må derfor organisere oss smartere og vi må få med flere unge med i organisasjonen som kan komme med nye ideer og pågangsmot, fremholdt Leif Egil Grytten som etter all sannsynlighet også vil være leder i laget etter dagens årsmøte.

Valgene

Vi tar med en liten appendiks her om valgene i årsmøtet, der altså Leif Egil Grytten av valgkomiteen er innstilt til ledervervet på nytt, mens tillitsmannsveteran Tormund Grimstad takkes av etter 12 år i sitt styreverv.

I hans sted er Kjell Ragnar Risbakk (31) fra Harøy Fiskarlag innstilt til styreplass.