Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.08.2018

Kvoten er tatt

Blåkveita

Fiskeridirektoratet åpner ikke for ekstra fiskedøgn i årets blåkveitefiske. Det er med bakgrunn i oppdaterte tall at direktoratet ikke imøtekommer Fiskarlagets anmodning om mer fisketid. 

Norges Fiskarlag bad i går om utvidet fisketid med bakgrunn i de tallene som var tilgjengelig på det tidspunkte.

Fiskeridirektoratet har i dag informert om at oppdaterte tall, både over det som er på kjøl og blant annet meldt inn til Surofi, tilsier at det ikke er grunnlag for ekstra fisketid.

Dette betyr at den varslede stansen i årets blåkveitefiske opprettholdes og at direktefisket etter blåkveite for kystflåten stoppes med virkning fra lørdag 25. august.