02.05.2024

Kurs i arbeidsrett

Holdt i maritimt miljø

Båteierseksjonen har holdt kurs i arbeidsrett, kombinert med medlemsmøte om tariff.

– Kurset hadde i utgangspunktet 43 påmeldte deltakere. Grunnet stengt luftrom over Sør-Norge var det dessverre noen som ikke rakk fram i tide til avgang med Kielferga klokken 14, forteller Heidi Rånes i seksjonen.

Hun forteller at det i timene frem mot avgang lenge var uvisst hvor mange som rakk fram i tide. I alt 37 kom seg med før ferga satte kurs mot Tyskland. Blant disse var også kursleder Trond Svinø, som med hårfin margin kom seg fra Ålesund til Oslo i tide.

Trond Svinø (bildet) er Båteierseksjonens samarbeidende advokat, og han har også god erfaring i å avholde kurs om arbeidsrett til sjøs.

Av tema som ble gjennomgått var blant annet:   

  • Ansettelse – viktigheten av gode arbeidskontrakter   
  • Arbeidsgivers styringsrett  
  • Ruspolicy 
  •  Bruk av sosiale medier  
  • Virksomhetsoverdragelser 
  • Oppsigelse / avskjed / permittering– hva er forskjellen? Hvordan avslutter man et arbeidsforhold på riktig måte – hva kreves? 

Kurset var lagt opp med både teori- og gruppeoppgaver der det rapporteres om at kursdeltakerne viste stort engasjement og aktiv deltakelse i diskusjon rundt de ulike oppgavene. 

Tariffmøte

På slutten av dag to, på retur til Norge, ble det også holdt en bolk med tariff som tema.

Medlemmene i arbeidsutvalget i Båteierseksjonen informerte om ulike deler av Båteierseksjonens arbeid, og det ble også en god diskusjon i forhold til innspill til Fiskerioverenskomst og Oppgjørsavtaler, forteller Heidi Rånes i sin rapport fra kurset.

Hun sier tilbakemeldinger fra medlemmene er viktige innspill for Båteierseksjonen i forberedelsene til høstens tarifforhandlinger. 

– Båteierseksjonen har fått gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne om at dette både var et lærerikt og interessant kursopplegg, og svært viktig kunnskap å få frisket opp, siden fiskerinæringen, på lik linje med øvrig arbeidsliv, er blitt mer profesjonalisert. 

Heidi Rånes sier det er aktuelt å holde et nytt kurs dersom det blir stor etterspørsel fra Båteierseksjonens medlemmer for det.