Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.08.2022

Kurs for fiskerikyndige

November

Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. – 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.

Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.

Den fiskerikyndige må ha gjennomført et tre-dagers kurs i regi av Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet.

15. – 17. november 2022 arrangerer Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet kurs i Bergen.

Formålet med kursene er å øke kompetansen om regelverk, konflikthåndtering, rapportering, varsling og organisering.

I tillegg får man en innføring i undersøkelsesaktiviteter.

Deltakernes engelskkunnskaper blir også testet.

Den fiskerikyndige spiller en svært viktig rolle som rådgiver overfor ledelsen på de seismiske fartøyene.

Den fiskerikyndige skal bidra til å skape forståelse mellom næringene og bidra til god sameksistens på havet. Han/hun skal opptre objektivt overfor aktørene.

Hvem kan delta?

For å delta på kurset stilles det blant annet krav til dokumentert kunnskap om fiskeriaktivitet gjennom å ha vært aktiv fisker eller tilsvarende, og at kursdeltager har minimum navigasjonssertifikat som fiskeskipper.

Mer om påmelding og krav til dokumentasjon finnes i påmeldingslinken: Påmelding til kurs for fiskerikyndige

  • Frist for påmelding er 30. september 2022.
  • Kurset har en egenandel på kroner 5000,-.
  • Det er 15 plasser på kurset.
  • Det tas forbehold om eventuelle endringer av datoer og sted for kurset.

Spørsmål om kurset kan rettes til