Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.03.2021

Kritisk til kysttorskrapport

Fiskerlaget Sør

Fiskerlaget Sør har gjennomgått rapport «Krafttak for kysttorsken» og funnet mange feil og mangler. – Rapporten bryter med flere forskningsetiske retningslinjer og står i direkte motstrid til Havforskningsinstituttets egen forskning og øvrig forskning.

Fiskerlaget Sør har i et omfattende tilsvar påpekt en rekke kritikkverdige forhold i Havforskningsinstituttets håndtering av saken. (se vedlagte skriv nedenfor).

– Vi verdsetter fagkunnskapen som normalt leveres av Havforskningsinstituttet. «Krafttak for kysttorsken» er et unntak. Sluttrapporten og faglig ansvarlig sine uttalelser etterlater et inntrykk av at det kommersielle fisket, spesielt reketråling, nå vurderes som viktigste årsak til reduserte fiskebestander i Oslofjorden/indre Skagerak, uttaler daglig leder Erlend Grimsrud.

Laget deler bekymringen for miljøtilstanden i Oslofjorden og støtter intensjonen bak «Krafttak for Kysttorsken».

Yrkesfiskerne er avhengig av bærekraftig forvaltning av våre havområder. Fisken, den store befolkningen rundt Oslofjorden og fiskerne fortjener derfor gode og grundige svar på hvorfor torsken er borte.

– Vi mener rapporten bryter på flere punkt med forskningsetiske retningslinjer og står i direkte motstrid med Havforskningsinstituttets egen forskning og øvrig forskning. Konklusjoner i rapporten kunne vært belyst av opparbeidet data fra ressurskontrollen og sin egen kystreferanseflåte, men disse kildene har Havforskningsinstituttet totalt oversett, viser leder Lennart Danielsen til.

Fiskerlaget Sør har med god hjelp fra kompetansen i lokallagene rundt Oslofjorden skrevet et brev til Havforskningsinstituttet og bedt dem svare på hvorvidt de står inne for rapportens konklusjoner.

Les brevet i sin helhet her: