Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.09.2021

Krever nullvisjon

RS om drukningsulykker

– Den nye regjeringen må etablere en nasjonal nullvisjon for drukningsulykker og en tiltaksplan for drukningsforebygging. Det krever Redningsselskapet, som støttes av Fiskarlaget.

– Stortinget må vedta en nasjonal nullvisjon for drukningsulykker og sette i gang arbeidet med en nasjonal tiltaksplan for drukningsforebygging, sier Jon Rysst, nyvalgt president i Redningsselskapet. 

Det var i helgen representantskapsmøte i Redningsselskapet, der kravet ble fremmet. Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen sitter i representantskapet sammen med Kurt Ludvigsen og sier han selvfølgelig stiller seg bak kravet og mener myndighetene må prioritere forebyggende sjøsikkerhet på lik linje med trafikksikkerhet.

– Det er flott at Redningsselskapet setter saken på dagsorden, og dette blir et nytt moment som også vil bidra til å styrke relasjonen mellom vår næring og selskapet.

Ingebrigtsen viser til at Redningsselskapet i 2019 ble tildelt Norges Fiskarlags Sikkerhetspris for sitt store og viktige arbeid også for fiskerne langs kysten.

– Redningsselskapet er og har vært en viktig beredskapsressurs for fiskerne og betydningen er fremdeles stor. Når nå også drukning setter under lupen er det noe som også treffer vår næring. Svært mange fartøy er bemannet med bare en om bord. Søkelys på sikkerhet og bevissthet rundt egen arbeidssituasjon er svært viktig, sier han.

Kjell Ingebrigtsen sier han også ser frem til å ha dialog med både nyvalgt president i Redningsselskapet Jon Rysst og Siv Jensen om nullvisjonen. Jensen skal lede et nystartet RS-prosjekt som skal arbeide med drukningsforebygging.

– Vi bidrar gjerne med vår kunnskap og erfaring, og jeg ser frem til å være med å bidra på vegne av fiskerne, avslutter lederen i Fiskarlaget.

Redningsselskapet mener at myndighetene bør: 

  • Etablere en nullvisjon for drukningsulykker og finne gode tiltak for å nå denne gjennom en egen handlingsplan for det drukningsforebyggende arbeidet

  • Gjennomføre flere samhandlingsøvelser, der beredskapsaktørene, både offentlige, private og ideelle frivillige deltar

  • Prioritere bedre rammevilkår og sikre en best mulig utnyttelse av beredskapsressursene

  • Nedsette en totalberedskapskommisjon som gjennomgår den samlede beredskapen i Norge med fokus på samarbeid og samhandling mellom alle beredskapsaktører 

  • Styrke kystberedskapen i nordområdene