02.11.2023

Kraftig ned på kongekrabben

HI om 2024-kvoten

Årets kongekrabbetokt avdekket betydelig nedgang i bestanden. Havforskningsinstituttet (HI) anbefaler derfor at kvoten i 2024 ikke overstiger 966 tonn. 2023-kvoten var 2375 tonn.

– Resultatet fra årets tokt viser en betydelig nedgang i antall krabber over minstemålet for fiskeri. At vi nå ser en nedgang i bestanden, er selvfølgelig dårlig nytt for fiskerne. Samtidig er det en forventet utvikling, som sett fra et forvaltningsperspektiv også er ønsket, sier bestandsansvarlig for kongekrabbe, Carsten Hvingel.

Nedgangen vil medføre at fangstnivået må reduseres fremover.

– Kvoten de neste årene kommer mest sannsynlig til å ligge mellom 800 og 1700 tonn per år, dersom et langsiktig fiske skal kunne opprettholdes, sier Hvingel i en melding fra HI.

Bestanden skal holdes lav

HI påpeker at kongekrabben er en introdusert art i norske farvann. Forvaltningsmålet for arten er todelt.

I Øst-Finnmark er målet å opprettholde et langsiktig kommersielt fiskeri gjennom kvoteregulering, mens man i områdene vest for Nordkapp ønsker å holde krabbebestanden lavest mulig gjennom et fritt fiskeri.

– Forvaltningsmålet for kongekrabbe tilsier at den skal fiskes relativ hardt for å redusere spredningen utenfor det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark. At bestanden skal være lavest mulig har derfor ligget som premiss i kongekrabberådgivningen siden 2008. Det medfører naturligvis at også fangstnivået må reduseres fremover, forklarer Hvingel.

Utenfor det kvoteregulerte området anbefales det fortsatt fritt fiske av kongekrabbe for å redusere spredning og holde tettheten av krabbe lavest mulig.

Innenfor de røde strekene er det kvoteregulerte området, som strekker seg fra Nordkapp til grensa til Russland i øst. Det blå området viser utbredelsesområdet for kongekrabbe langs Finnmarkskysten.

Kart/ill: HI

Les mer om årets tokt hos HI