Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.03.2020

Korona-innspill til NFD

Brev fra Fiskarlaget

Norges Fiskarlag har tirsdag sendt brev til departementet med støttende omtale av flere koronatiltak, samt forslag til tiltak og tilbud om bistand i forbindelse med den krevende situasjonen knyttet til viruset.

Fiskarlaget er positiv til tiltakene regjeringen fremmet mandag og påpeker i brevet til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) at det er viktig at tiltakene om nødvendig også kan benyttes av ansatte og næringsdrivende i fiske og fangst. 

Det vises til at fiskeflåten har en egen ordning for a-trygd som finansieres gjennom produktavgiften. Norges Fiskarlag forutsetter at fiskerne ikke belastes med økt avgift som følge av korona-situasjonen.

Renter og avdrag mm

Fiskarlaget viser også til at mange aktører i sjømatnæringer har finansiering gjennom Innovasjon Norge. Om dagens situasjon utvikler seg negativt for sjømatnæringen, er det viktig at Innovasjon Norge har fleksibilitet og gis adgang til å gi rente- og avdragsutsettelse. 

 

Sikre driften!

Fiskarlaget ber i brevet også om at Fiskeridirektoratet prioriterer sine ressurser slik at prosesser knyttet til eierskifte og leiefartøy i næringen ikke stopper opp. Om nødvendig må det innføres foreløpige løsninger slik at flåten kommer seg i fiske.

Viktig matforsyning

Sjømatnæringen forsyner befolkningen med mat. Det er sentralt at tiltak som iverksettes bidrar til at en opprettholder drift og at vareflyten fungerer. Også for sjømatnæringen er det viktig å sikre at arbeidskraft er tilgjengelig om koronaviruset og/eller karantenetid rammer disse oppgavene. 

Vil bistå

I brevet til NFD påpekes det også at Fiskarlaget følger utviklingen i fiskeflåten fortløpende, og ønsker å bistå regjeringen i å utforme målretta tiltak både med hensyn til drift og at vareflyten opprettholdes.