Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.01.2022

Kolmuleløsning

HI med ny forskning

Havforskerne kan ha funnet en god løsning i kolmulefisket. Når det fanges flere hundre tonn kolmule per trålhal, kan det bli for mye fisk. En åpning i bunnen kan løse problemet.

Havforskningsinstituttet har forsket på løsninger og nå laget en omtale, samt en animasjon av løsningsforslaget.

Kolmule er en liten torskefisk som fiskes i stor grad vest for De britiske øyer. Men vi som fisker denne arten har til tider problem med stimfisken, siden det ofte tas store mengder i samme hal. Trålsekkene kan rett og slett sprenge fordi det blir for mye fisk i dem.

– I tillegg utvider svømmeblæren til kolmulen seg når fisken løftes mot overflaten fra flere hundre meters dyp. Det gjør at trålsekkene stiger opp til overflaten som en torpedo, sier havforsker Olafur Ingolfsson i His omtale av saken.

Brukte animasjon

HI-forskere begynte selv med å animere oppstigningen til en trålsekk etter at den har fanget fisk. Ved hjelp av 10-15 dybdemålere i trålene til fem fiskefartøyer, fikk de informasjon om hvordan trålsekkene med kolmule beveger seg under vann.

– Vi ønsket å se formen på trålen under overflaten. Vi var mest interesserte i den siste fasen, altså oppstigningen, sier Ingolfsson.

Han og kollegaene så at når trålsekken nærmer seg overflaten, øker hastigheten og den kommer opp nesten vertikalt.

Må slippe ut overflødig fisk

Med den kunnskapen begynte forskerne å teste ut ulike løsninger.

 – Vi måtte finne en måte å være mer treffsikre på fangstmengden, sånn at vi unngår sprengning, sier Ingolfsson.

Under et tokt i 2021 prøvde de ulike løsninger for å slippe ut overflødig fisk. Tre-fire forskjellige løsninger med store åpninger fremst i sekken ble testet ut.

Utfordringen er å finne en løsning der fiskerne ikke mister fisk før sekken er fylt opp.

– Nå tror jeg at vi har funnet en grei løsning. Kolmule søker i stor grad opp i trålen, så åpninger i bunnpanelet foran trålsekken gjør at vi mister lite fisk før sekken er full, sier forskeren.

I mars skal forskerne ut på et nytt tokt for videre testing av ulike løsninger.