Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.01.2020

Kjøligere Barentshav

Iskantsonen lenger sør

Iskanten har trukket seg sørover i Barentshavet siden 2016. – Overvåkningen vår viser at temperaturene i Barentshavet har gått nedover de siste fem årene, forteller HI-forsker Randi Ingvaldsen.

Havforskningsinstituttets overvåkning av havområdet viser at temperaturene har gått nedover de siste årene. HI har overvåket temperaturene i Barentshavet i mer enn 70 år.

– Temperaturene i sørvestlig del er nå nede på omtrent samme nivå som de var tidlig på 2000-tallet, sier Ingvaldsen i en omtale av forskningen på Havforskningsinstituttets nettside (ekstern lenke).

Havklimaet i Barentshavet er i stor grad avhengig av det varme atlanterhavsvannet som kommer inn fra sørvest.

– Barentshavet har blitt kjøligere fordi vannet som kommer inn med den norske atlanterhavstrømmen, som er fortsettelsen av Golfstrømmen, har vært kjøligere, forklarer Ingvaldsen.

– Når mindre varme har kommet inn, har det blitt mer is i området, sier HI-forskeren.

Hvor iskanten er, varierer altså fra tiår til tiår, fra år til år, men også i høyeste grad fra dag til dag.

– Dette kan vi tydelig se på kartet som viser hvor iskanten varierte gjennom april 2019. Hver strek viser iskanten en gitt dag, og figuren viser tydelig at iskanten kan variere betydelig fra dag til dag og svært mye innenfor en hel måned, faktisk mellom 50 og 250 km.

– Det er velkjent at Barentshavet de siste 40 årene har blitt mye varmere. Men de siste årene har vi altså sett en nedgang, og det er en del av naturlige svingninger som alltid vil være til stede, sier Randi Ingvaldsen.