Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.04.2020

-Kjenner oss igjen

Riksrevisjonens rapport

-Vårt inntrykk er at Riksrevisjonen har gjort en svært grundig analyse og at deres forvaltningsrevisjon kommer opp med få overraskelser og noen tydelige anbefalinger til hvordan næringen kan styres enda bedre av Nærings- og fiskeridepartementet, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket omfatter perioden 2004–2018. Den går gjennom forvaltningens, altså departementets, arbeid med sine ansvarsområder og målet for undersøkelsen var å vurdere hvordan kvotesystemet ivaretar prinsipper for fiskeripolitikken.

Gjenkjennelig

-Vi kjenner oss igjen i hovedtrekkene i rapporten fra Riksrevisjonen. Så er det noen moment, som for eksempel graden av ikke-registrerte fiskere som har kvoterettigheter på fartøy under 15 meter som det skal bli interessant å dykke mer ned i detaljene på, sier Kjell Ingebrigtsen.

Riksrevisjonen påpeker også at det er endringer i hvor fisken leveres.  

-Dette er et naturlig utviklingstrekk, ettersom lønnsomheten på land er med på å avgjøre hvilke anlegg som utvikles og hvilke som har blitt lukket ned, sier han. Jeg vil spesielt trekke fram at det oppleves som positivt når analysen viser at Øst-Finnmark har kommet styrket ut med økte leveranser i den aktuelle perioden.

Resultat av politikken

Kjell Ingebrigtsen påpeker at funnene til Riksrevisjonen er et resultat av en villet politikk over tid og som har gått over flere stortingsperioder og regjeringer.

-Lønnsomhet i næringa har vært spesielt styrende, samtidig som de øvrige, til dels motstridende, målsettingene med næringa har blitt vektlagt. Næringa har i mange år vært subsidiefri og fiskeflåten er blitt en attraktiv arbeidsplass. Det er derfor fornuftig at det i større grad forsøkes å foreta grundigere konsekvensutredninger av tiltak og ordninger som forslås iverksatt for oppnåelse av konkrete målsettinger, understreker han.

Ikke sterk kritikk

Lederen i Fiskarlaget sier han oppfatter Riksrevisjonens anbefalte oppfølgingstiltak som konstruktive. Det gis i alt seks hovedanbefalinger fra revisjonen. (se lenke til Riksrevisjonens presentasjon).

-Jeg oppfatter Riksrevisjonens analyse av forvaltningen som svært grundig og konstruktiv. Samtidig synes det for meg som at forvaltningen ikke får en sterk kritikk eller alvorlig skrape i lakken. Det er i alle fall slik jeg leser det når jeg ser de seks anbefalte oppfølgingsmomentene i rapporten, påpeker Ingebrigtsen.

Kvotemeldingen

Næringskomiteen i Stortinget avgir sin innstilling til Kvotemelding kommende torsdag, 30. april. Fiskarlaget har som en av de sentrale organisasjonene i næringen allerede fått spørsmål om i hvilken grad Riksrevisjonens rapport bør påvirke arbeidet med Kvotemeldingen i Stortinget.

-Mitt og vårt syn på det er at det må Stortinget selv ta stilling til. Samtidig fremstår som nevnt ikke Revisjonens rapporten som et alarmdokument som skulle tilsi at vårt fagdepartement ikke gjør en god jobb. Jeg forventer derfor at prosessen går sin gang og at våre politikere behandler Kvotemeldingen i Stortinget i starten av mai som planlagt, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han sender også med et råd til Stortinget og våre politikere i forbindelse med sluttbehandlingen av Kvotemeldingen:

-Ja, jeg sender Riksrevisjonens første anbefaling til Nærings- og fiskeridepartementet videre til Stortinget. Mitt håp er at våre sentrale politikere skal peke på utredningsbehov dersom de måtte mene at det er behov for det. Dersom Stortinget ser eller mener at Kvotemeldingen ikke er dekkende nok, er det jo mulig å be om ytterligere utredninger, avslutter lederen i Fiskarlaget.