Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.07.2022

Kåre er 80

Vi gratulerer!

Vi gratulerer fredag 1. juli vårt æresmedlem Kåre Ludvigsen med 80-årsdagen. Blomsterhilsen er sendt.

Kåre Ludvigsen ble i 2011 hedret med Norges Fiskarlags høyeste utmerkelse for sitt mangeårige engasjement for fiskerne.

Han er fremdeles på sjøen med sjarken «Haunes» og følger også tett sønnenes arbeid på sjøen.

På tillitsmannssiden har sønnen Knut tatt over som familiens og regionens representant i Landsstyret.

Kåre har en omfattende merittliste i sitt samfunns- og organisasjonsengasjement.

Han har vært formann i lokallaget Hillesøy Fiskarlag og han var styremedlem, nestleder og styreleder i Troms Fiskarfylking fra 1991-1994.

Kåre var landsstyremedlem i Norges Fiskarlag fra 1982-1990.

Innenfor fiskernes salgsorganisasjoner var han nestleder i Norges Sildesalgslag fra 2000-2010 og formann i Sildelagets konsumutvalg i samme tidsrom.

Han bor på Sommarøy i Tromsø og har vært medlem av Tromsø kommunestyre og varamann på Stortinget for Senterpartiet fra 1997-2001.

Det kan også nevnes at Kåre har vært leder av fiskerinemnda i Tromsø kommune og styremedlem i Statens Fiskarbank.

Med en slik omfattende merittliste håper vi at jubilanten fredag tar seg tid til å ha en rolig og velfortjent jubileumsdag.