Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.01.2023

Kan fortsatt fiske

Svalbard: «Isfiskesaken»

Det vil fortsatt være mulig å drive rekefiske ved Svalbard. – Det var positivt at vi ble hørt, sier skipper Pål Lillerovde på «Arctic Swan». 

For å ivareta miljøet på Svalbard har Miljødirektoratet nylig kommet med en tilrådning om strengere reguleringer av ferdsel på Svalbard.

Det er særlig den økende turismen og klimaendringene som er årsaken til at Klima- og Miljødepartementet ser behovet for strengere regulering av ferdsel, både på land og i sjøen.  

Vi ble hørt 

Selv om forslaget i det store og hele bygger på at ferdselen skal blir mer restriktiv, gikk Miljødirektoratet etter høringsrunden motsatt vei i forhold til bryting av is, og skriver følgende i en pressemelding:  

«Isbryting: I høyringa blei det foreslått eit forbod mot bryting av fastis og is som er i ferd med å leggje seg. Etter innspel frå høyringsinstansane tilrår vi at forbodet mot isbryting skal avgrensast til berre å gjelde fastis.» 

Høringen omfattet hele svalbardmiljølovens virkeområde, det vil si innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen rundt hele øygruppen. Innenfor dette området er det flere viktige rekefelt, blant andre Isfjorden, Forlandssundet, Kongsfjorden og Hinlopen. 

Møte med Miljødirektoratet 

Mye av grunnen til denne oppmykningen fra høringsrunden og til endelig forslag til en ny forskift er sannsynligvis arbeidet som ble lagt ned av Norges Fiskarlag og Fiskebåt.  

Vi hadde blant annet et møte med Miljødirektoratet hvor skipper Pål Lillerovde på «Arctic Swan» (bildet) redegjorde for fiskeriaktiviteten som foregår rundt Svalbard, og behovet for å kunne bryte is som er i ferd med å legge seg.  

– Det var positivt at vi ble hørt og at de tok innspillene fra næringa på alvor slik at det nye regelverket ikke blir hemmende for flåten, sier Pål Lillerovde på telefon etter å ha blitt gjort oppmerksom på forslaget som nå sendes til KLD for avgjørelse.  

Den aktuelle paragrafen fra forskrift om motorferdsel på Svalbard har følgende tekst:  

12a. (forbud mot isbryting)

Det er forbudt å bryte fastis. Med fastis menes sammenhengende landfast sjøis. 

Forbudet gjelder ikke motorferdsel 

a) for å holde farleden inn til havnene i Longyearbyen og Barentsburg åpen 

b) for å sikre forsyninger til Ny-Ålesund 

c) for Kystvaktas utføring av nødvendige oppgaver der disse ikke kan løses på annen måte