Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.08.2020

Johannes Nakken fyller 70

-Vi gratulerer!

Vi gratulerer mandag 24. august Johannes Nakken med 70-årsdagen. Han er æresmedlem i Norges Fiskarlag og har en omfattende bakgrunn fra fiskerinæringen.

Vi slutter oss til gratulantene og gjengir med tillatelse en omtale som tidligere kolleger i Sildelaget i dag har lagt ut. Den inneholder momentene vi selv hadde forberedt å synliggjøre og det er derfor enkelt å stille seg bak og slutte seg til den gode omtalen som gis av dagens jubilant.

«Det er nå 8 år siden han gikk fra borde som administrerende direktør i Norges Sildesalgslag, som 62-åring, slik han den gang hadde avtale om.Johannes har en solid bakgrunn fra pelagisk fiskerinæring.

Han trådte sine barnesko i Øygarden og ble oppdratt i en fiskerfamilie med tradisjoner for å delta i fiskernes organisasjoner. Han utdannet seg som siviløkonom fra NHH etter handelsgymnaset.

Han tok siden skipperutdanning og drev familierederiets ringnotfartøy «Siglar» på 80-tallet.Før det fikk han utenlandserfaring som fiskeristipendiat ved den norske ambassade i London og var innom Norsildmels salgsavdeling.

Han ble etter hvert fiskerettleier i Øygarden Kommune.  Han hadde mange verv i fiskernes organisasjoner, både som styremedlem i Fetsildfiskernes Salgslag og som formann i Hordaland Rederiforening.

I 2015 ble han æresmedlem i Norges Fiskarlag.

I Norges Sildesalgslag ble han ansatt som konsulent ved salgsavdelingen i 1990 og etter hvert gikk han gradene som omsetningssjef og salgsdirektør frem til han overtok roret som adm. direktør i 2000. Denne stillingen hadde han til han gikk av med pensjon i 2012.

I perioden 1990-93 ble han kalt til «Kongens bord» som statssekretær for fiskeriminister Peter Angelsen i Fiskeridepartementet ( Sp).

Johannes Nakken har en enestående fiskerierfaring og i sitt virke tilførte han fiskerinæringen sin store kunnskap både fra praktisk fiskeri, organisasjonsliv og fra politikken. Johannes nyter stor respekt blant sine kolleger både på land og sjø, og i inn- og utland.

Næringen og Sildelaget har mye å takke Johannes for og vi som har jobbet med ham setter stor pris på hans lune og inkluderende vesen, og hans utømmelige lager av gode historier som han serverer i godt lag.

Vi gratulerer jubilanten med dagen!»