Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.01.2021

Johannes Nakken er død

-Bidro med klokskap

Johannes Nakken (70) er død. Han døde fredag 8. januar. -Norsk fiskerinæring har mye å takke Johannes Nakken for. Han var en markant og aktiv bidragsyter i utviklingen av norsk fiskerinæring.

-Johannes Nakken hadde en stor plass for havet i sitt liv. Vi som kjente Johannes over mange år kunne ikke unngå å merke hans sterke engasjement for mulighetene i havet og høstingen av ressursene. Dette lå helt tydelig hans hjerte nært.

Johannes Nakken var utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøgskole i Bergen. Han trivdes imidlertid også svært godt på sjøen og var i alt 12 år i fiskebåten, der han fikk praktisere utdannelsen som fiskeskipper om bord familiens ringnotbåt «Siglar».

Det var spenningen knyttet til den aktive fiskerhverdagen som drev han – den spenningen og forventningen vi fiskere har når vi setter redskap i havet og gjøre det store varpet. Det – var en stor drivkraft for ham.

Jeg husker at han mange ganger ga uttrykk for denne lengselen mot havet. Det handler nok også om en god oppvekst i en fiskerfamilie i Øygarden. De dagene han fikk anledning til å vende tilbake til barndommens rike og speide ut over havet var for ham en god dag.

Johannes vil både bli husket for sin lange fartstid i Norges Sildesalgslag, men også for en rekke sentrale og viktige tillitsverv, også i Norges Fiskarlag. Han har vært formann i Hordaland Rederiforening, styremedlem i Feitsildfiskernes Salgslag og i Hordaland Fiskarlag.

I Sildelaget startet han som konsulent og omsetningssjef og ble deretter salgsdirektør. I 2000 ble han ansatt som administrerende direktør i Norges Sildesalgslag, en stilling han hadde til han gikk av med pensjon i 2012.

Han var en svært verdig kandidat til å bli æresmedlem i Fiskarlaget og det var en ære å få foreslå ham som æresmedlem for Landsmøtet i 2015. Også faren Ole var en sentral person i fiskernes organisasjoner. Ole Nakken ble æresmedlem i Norges Fiskarlag i 1973.

Før Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2001 ble det satt ned et ressursfordelingsutvalg som skulle legge fram forslag til fordeling av ressursene mellom ulike flåte- og redskapsgrupper. Johannes ble av Landsstyret spurt om å lede dette viktige utvalget og han takket ja til oppdraget.

Dette var enn oppgave som både krevde menneskelige egenskaper og gode kunnskaper om norsk fiskerinæring. På forhånd var det nok mange som så på dette som en umulig oppgave. Derfor står det stor respekt av det arbeid som Johannes la ned som leder av utvalget.

Utvalget meislet bokstavelig talt ut fordelingen av ressursene mellom de ulike gruppene i næringen og dette arbeidet har i ettertid gitt oss en av vår nærings viktigste rammebetingelse. Med et så velbegrunnet forslag fikk myndighetene et verktøy som ble lagt til grunn som en basis i fordelingen av ressursene i næringen. Det er derfor rett å si at det historiske vedtaket la grunnlaget for den fiskerinæringen vi kjenner i dag.

Johannes Nakken gjorde seg også bemerket på den politiske arena. Han var statssekretær for fiskeriminister Peter Angelsen (Sp) i fire år på 90-tallet.  

Johannes Nakken bidro med både praktisk erfaring fra havet og klokskap som leder på en måte som bare kan beskrives som enestående. Han hadde en unik kombinasjon av praktisk erfaring og kunnskap fra sin tid i organisasjonslivet og fra politikken. Johannes Nakken vil bli husket og minnet som en markant bidragsyter i utviklingen av norsk fiskerinæring.

Det er med stor respekt og ydmykhet jeg ønsker fred over hans gode minne.

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag