Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.11.2019

– Jobber med vegen videre

Årsmøte i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Fiskarlag møtes denne uka til årsmøte i en periode der laget har redusert antallet lokallag fra 21 til 11. – Vi tar grep for mer effektiv drift og ser frem mot et årsmøte med et bredt spenn av saker, sier daglig leder Ole Morten Sorthe. Også fiskeriministeren kommer til Ålesund.

Årsmøtet holdes i Ålesund over to dager, torsdag og fredag, ved Scandic Parken Hotell. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik deltar med innlegg på årsmøtet fredag.

Fiskeri- og sjømatministeren skal foredra om hvordan vi skal kunne øke verdiskapningen i fangstleddet.

Daglig leder Ole Morten Sorthe forteller at ministeren er bedt om å komme innom i alle fall de fire følgende områdene i sitt innlegg:

• Internasjonale handelsavtaler/Brexit

• Utnyttelse av restråstoff

• Fangst på nye arter

• Økt kvalitet

Sammen med ministeren skal også Janita Arhaug innlede. Hun er nå prosjektleder fiskeri i NCE Blue Legasea og skal peke på «Utnyttelse av restråstoff».

Organisasjon

Møre og Romsdal Fiskarlag har som nevnt redusert antall lokallag betydelig den siste perioden. I løpet av 2019 så er det foregått en kraftig strukturering av lagene på Nordmøre ved at Smøla Fiskarlag, Aure og Tustna Fiskarlag, Kristiansund og Frei Fiskarlag er gått sammen og dannet et felles lag, Nordmøre Fiskarlag med til sammen 100 medlemmer.

På Søre Sunnmøre er flere lag slått sammen og medlemmene overflyttet til Herøy Fiskarlag. Ulstein og Hareid Fiskarlag og Haugsbygda Fiskarlag har i ordinær prosess foretatt en sammenslåing med Herøy Fiskarlag. Herøy Fiskarlag skiftet tidlige i år navn til Søre Sunnmøre Fiskarlag, som nå er største lokallag i Norges Fiskarlag med 147 medlemmer.

Videre er det Fjørtoft Fiskarlag nedlagt av styret og medlemmene overført til Grytastranda og omegn Fiskarlag.

Det er videre en prosess med ytterligere sammenslåing på Nordre Sunnmøre, der lokallagene Giske, Ålesund og Suløy Fiskarlag, Grytastranda og Omegn og Harøy Fiskarlag har ført konstruktive samtaler om å danne et felles lag. Om en lykkes med dette så vil et sammenslått lag få nærmere 220 medlemmer.

Bred agenda

På sakskartet står det i alt 16 ulike saker.

I tillegg til rapport fra Landsmøtet og vegen videre for organisasjonen, så settes det fokus på det blant annet søkelys på det grønne skiftet. I alt tre innledere er bedt om å bidra for å skape gode oppspark og bred faglig tilkobling til den videre utviklingen i næringen.

Tre innledere er også bedt om å bidra for å peke på utvikling og muligheter knyttet til mulighe forenklinger og forbedringer i fiskernes hverdag. Her vil også Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø være en av innlederne.

Nedenfor gjengir vi dagsordenpunktene i møtet:

Årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag, 21. og 22. november 2019

Torsdag 21. november 2019

Kl. 12.00 – 13.00               Lunsj

Kl. 13.00                          SAK 1    ÅPNING AV ÅRSMØTET OG TALE AV STYRELEDER

Hilsningstaler

SAK 2    KONSTITUERING

 • a) Opprop av utsendinger og gjester
 • b) Godkjenning av innkalling
 • c) Forretningsorden
 • d) Godkjenning av saksliste
 • e) Valg av to dirigenter
 • f) Valg av to sekretærer
 • g) Valg av fullmakts- og lønnsnemnd på tre medlemmer
 • h) Valg av redaksjonsnemnd på fem medlemmer
 • i) Valg av to utsendinger til å underskrive protokollen

Kl. 14.00 – 14.15 Beinstrekk

Kl. 14.15 – 15.00            

SAK 3    ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET 2018/2019

SAK 4    REGNSKAP 2018 MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

SAK 5    REGNSKAP 2018 NORDMØRSFISKERNES HJELPEKASSE

SAK 6    REGNSKAP 2018 ROMSDALSFISKERNES UNDSÆTNINGSKASSE

Kl. 15.00 – 17.00            

SAK 7    HVORDAN SKAL NORGES FISKARLAG RUSTE SEG FOR FREMTIDENS                                 UTFORDRINGER?

Hva mente landsmøtet i 2019 om organiseringen av NF

            – Info leder Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Hvordan bør vi arbeide i Møre og Romsdal Fiskarlag?

– Rådgiver Bjørn Kåre Steinnes, Møre og Romsdal Fiskarlag

Kl. 17.00                           Møteslutt 1. dag

Kl. 19.30                           Aperitiff

Kl. 20.00                           Årsmøtemiddag

Fredag 22. november 2019

Kl. 09.00 – 10.45    SAK 8             FORENKLING AV FISKERNES HVERDAG?

 • Nyttig juridisk info vedrørende utøvelsen av fisket v/ advokat Ståle Hellesø
 • Digitalisering i Fiskeridirektoratet – v/ Anette Aase, Fiskeridirektoratet
 • Elektronisk signering av sluttseddel – v/ Sveinung Flem, Surofi1.00 – 12.00

             

SAK 9    FORM OG STØRRELSE PÅ ÅRSMØTENE I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

                                          Innleder:   Ole Morten Sorthe, Daglig leder Møre og Romsdal Fiskarlag

SAK 10  GODKJENNING AV NEDLEGGELSE AV VANYLVEN FISKARLAG, ØRSTA OG OMEGN FISKARLAG, VARTDAL FISKARLAG, KVAMSØY FISKARLAG, SANDSØY FISKARLAG OG FJØRTOFT FISKARLAG

SAK 11  TID OG STED FOR NESTE ÅRSMØTE

SAK 12  BUDSJETT FOR 2020

SAK 13  LØNNSNEMNDAS INNSTILLING FOR MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

Kl. 12.00 – 13.00                     LUNSJ                       

Kl. 13.00 – 14.15             SAK 14 HVORDAN SKAL FISKEFLÅTEN MØTE DET GRØNNE SKIFTET?

• Det maritime mot 2030 – Ottar Lykkedrang, Teknisk sjef GOT produktutvikling

• Energieffektivisering i praksis – Mats Grimstad, Nordnesgruppen

• Bærekraftig opprydding av marint avfall på Møre – Ann Helen Hellevik, Sunnmøre Friluftsråd

Kl. 14.15  – 14.30                   Beinstrekk

Kl. 14.30 – 16.45             SAK 15  HVORDAN ØKE VERDISKAPNINGEN I FANGSTLEDDET

 • Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik
 • Utnyttelse av restråstoff – Janita Arhaug, Prosjektleder fiskeri, NCE Blue Legasea

Kl. 16.45                           SAK 16  VALG

Kl. 17.00                           Møteslutt