Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.01.2020

Japan ser til Norge

Delegasjon på besøk

En delegasjon på fem fra Japan besøker denne uka Norge i forbindelse med innføring av nye fiskerilover i landet. Delegasjonen ble torsdag møtt av representanter fra Norges Fiskarlag i Trondheim.

De fem utsendingene fra Japan har tidligere denne uka besøkt Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo, samt Sildelaget, Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet i Bergen. Etter besøket i Trondheim torsdag dro delegasjonen videre til Tromsø for å ha møter ved fiskerihøyskolen på fredag.

Gjestene fra Japan har tilsvarende bakgrunn som flere av etatene og organisasjonene de møter. Flere er forskere og har forskerbakgrunn, og både fiskekooperativet National Federation of Fisheries og det japanske direktoratet og departementet innen fiskeri var representert.

Bakgrunnen for besøket er at Japan skal innføre ny fiskerilov, med blant annet individuelle kvoter og endrede kontrollvilkår. Delegasjonen vil se på hvordan den nye loven best mulig kan implementeres og ønsker å lære fra Norge.

Erfaringsdeling

Fiskarlaget stilte med generalsekretær Otto Gregussen og styreleder og kystfisker Sturla Hepsø i Fiskarlaget Midt-Norge.

20200116 Sturla japan presentasjon

Bildetekst: Sturla Hepsø deler sine erfaringer med de fem fra Japan.

Det er andre gang på ett år at generalsekretæren møter japanske interesser. Sammen med Sjømatrådet og den norske ambassaden i Tokyo besøkte han i fjor det japanske parlamentet, der han møtte parlamentarikere som arbeider med det nye lovverket.

– Vi bidrar gjerne med våre erfaringer, og Japan er et viktig marked. Det gjør at vi prioriterer denne typen møter, sier han.

Fiskarlaget fokuserte i sine innlegg på hvordan vår organisasjon er bygd opp, fiskernes rolle og erfaringer med det norske systemet, og så var det satt av god til spørsmål og avklaringer.

– Det var et interessant møte og en fin anledning til å møte både næring og forvaltning for å formidle erfaringer om norske fiskeres medvirkning i fiskerireguleringer og strukturspørmål, sier Otto Gregussen.

20200116 Otto Japan presentasjon

Bildetekst: Otto Gregussen var innom en rekke tema fra norsk fiskerhverdag i sitt innspill til den japanske delegasjonen.

Besøk på mottak

På ettermiddagen var det lagt inn et besøk ved fiskemottaket i Ila i Trondheim, tilrettelagt av daglig leder Marianne Sandstad i Fiskarlaget Midt-Norge.

– Mottaket i Ila er viktig for våre lokale medlemmer. Flere av fiskerne som sogner til anlegget har imidlertid gått nordover på fiske, så verken aktiviteten eller volumet er stort akkurat nå. Likevel er det greit å vise at det også i Norge er stor forskjell på sesongene og hvor man er langs kysten når det gjelder volum, understreket Marianne Sandstad.

Hun pekte samtidig på at logistikken er viktig for fiskerne, og at den er med på å bidra til at kvaliteten på produktene fra Norge kan leveres med høy kvalitet.

20200116 Erling Sten lysing japanere

Bildetekst: Erling Støen viser frem en av lysingene fra dagens fangst for gjestene fra Japan.

Japanerne fikk med seg innveiing og fangstbehandling av rundt 150 kilo fangst fra garnene til Erling Støen.

De ble også fornøyd med å få følge ankomsten til Gunnar Dahle med sjarken «Auknes» og se hvordan han tok på land rundt 400 kilo fisk, i hovedsak sei, noe lysing og pigghå.