03.11.2023

Jan-Erik og Ronny fikk prisen

«Årets kvalitetsfisker 2023»

Jan-Erik Pedersen og Ronny Henriksen med båten «Røstjenta» er kåret til «Årets kvalitetsfisker 2023» for å levere villfanget fisk og skalldyr av førsteklasses kvalitet. Kåringen gjøres av Norges Råfisklag.

Jan-Erik Pedersen og Ronny Henriksen har fisket sammen i 17 år, både på tidligere fartøy og nå på Røstjenta.

De to ble tildelt prisen under Torskefiskkonferansen i Tromsø.

Positiv utvikling av kvalitetsfokus i næringa

Jan-Erik har vært med på en gradvis endring i kvalitetsfokus hos fiskekjøperne, som han har tilpasset seg i takt med.

– Da jeg som 19-åring kjøpte min første båt, en Nordsjøkutter, sammen med min yngre bror, var det gjerne fisk fra to døgns bruk som skulle henges på hjell som var mest ettertraktet av fiskekjøperne.

Han er glad for at det nå er annerledes. Om bord er de svært nøye med at fiskens opprinnelige kvalitet skal bevares under fangst og ombordtaking, og Ronny får skryt av Jan-Erik for å være særdeles dyktig med bløgging.

– Det er utrulig viktig med et snitt som treffer riktig, sier Ronny. Fisken må bløgges så raskt som mulig mens den fortsatt er i live.

Med god utblødning i rikelige mengder med rent og kaldt vann sikrer man en hvit og delikat fiskefilét, i tillegg til lengre holdbarhet. Røstjenta er utstyrt med et romslig utblødningskar med to pumper som sørger for god sirkulasjon av rent og kjølig vann. Fisken has deretter i kontainere som allerede er fylt med isvann, for å sikre rask nedkjøling.

– Vi behandler all fisk som om vi selv skulle hatt den med hjem til middag med familien.

Fiskebåten Røstjenta på tur inn til hjemmehavna Sørvær på Sørøya i Finnmark. Foto: Norges Råfisklag, Ken A. Brox.

Fakta om Råfisklagets pris:

Hedersprisen «Årets kvalitetsfisker» ble delt ut første gang i 1990. Den går til fiskere som gjør en ekstraordinær jobb for å levere produkter av utmerket kvalitet, og som er et forbilde og en inspirasjon for andre i villfisknæringen. I likhet med tidligere år har det kommet inn mange gode nominasjoner.

Juryen opplever at det er sterkt kvalitetsfokus blant fiskerne og at disse i økende grad anerkjennes for jobben de gjør. Styret i Norges Råfisklag ønsker å berømme de som bestreber seg etter å levere best mulig kvalitet, og prisvinneren får, i tillegg til heder og ære, 50 000 kroner i premiepenger.

Les mer om kåringen og de to vinnerne av årets pris hos Råfisklaget.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 20231103_Kvalitetsfisk_Rafisklagsfoto-1024x685.jpg

Sei av førsteklasses kvalitet levert av Røstjenta til Lerøys eget kvalitetsmerke Arctic Supreme.

Foto: Henrik Forsstrøm, Lerøy Norway Seafoods avdeling Sørvær.