Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.09.2022

Ivaretar fiskerne

Deltar i rådsarbeid

Denne uka ble det markert oppstart i et nytt råd for samhandling mot marin forsøpling. Oppstartsmøtet ble holdt i Svolvær og Norges Fiskarlag representerer fiskerne i rådet.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltok denne uka da det ble markert offisiell oppstart av Nasjonalt samhandlingsråd mot marin forsøpling.

Det er Marfo – Senter mot marin forsøpling som, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, skal lede det nye rådet.

En rekke aktører fra både statlig, privat og frivillig sektor er representert i rådet (se oversikt nedenfor).

Rådet har fått i oppgave å peke på utfordringer og finne løsninger innenfor opprydding av marin forsøpling, og å sørge for en mer effektiv bruk av tilgjengelige ressurser. 

Det pekes fra rådet på at samhandling mellom alle deler av samfunnet er viktig for å løse problemet med marin forsøpling.

Alle kan bidra

-Espen Barth Eide presiserte i sitt innlegg at det er viktig å jobbe med både opprydding og forebygging nasjonalt og internasjonalt. Dette er et viktig perspektiv også for vår del, sier Maria Pettersvik Arvnes.

Hun forteller at de to oppstartdagene i Svolvær har blitt brukt til å få oversikt over de ulike aktørenes perspektiv på hovedutfordringer, slik at en lettere kan rette innsatsen der det trengs mest til lavest mulig kostnad. Et endelig mandat for rådet skal også utarbeides. 

-Dette rådet er bredt sammensatt og det gir en unik mulighet til å komme opp med og foreslå konkrete løsninger direkte til fagdepartementet, KLD, påpeker Fiskarlagets fagmedarbeider og legger til at hun håper rådet vil komme til å fungere godt på et operativt nivå, både i planlegging, prioritering og gjennomføring. 

-Fra Fiskarlagets side er vi også godt i gang etter at vi fikk revidert vår egen plan for arbeid med marint avfall i juni. Landsstyret gjorde da et godt stykke arbeid. Vi fikk også sett på nært hold gjennom at vi deltok i strandrydding med hele styret – at det er et stort arbeid som fortsatt må gjøres langs kysten, sier hun og viser til at det må ryddes i gamle synder og arbeides forebyggende og med holdninger til at alt avfall skal tas hånd om.

-Mitt inntrykk er at fiskerne er veldig bevisst på at havet må være rent for at det vi høster fra havet også skal være det. Jeg håper vi kan ta nye steg og bidra til enda mer bevissthet om hvor viktig havet er for oss gjennom arbeidet i Nasjonalt samhandlingsråd mot marin forsøpling, avslutter Maria Pettersvik Arvnes.

Les omtale av Landsstyrets strandrydding og den nye handlingsplanen «På lag med havet»

Fiskarlaget har også vært i førersetet for at det nå er etablert en ISO-standard for avfallshåndtering på fiskefartøy. Les mer her.

Her er oversikten over de som er representert i Nasjonalt samhandlingsråd mot marin forsøpling 

Avfall Norge

Eider AS

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)

Friluftsrådenes Landsforbund

Handelens Miljøfond

Hold Norge Rent

Kystvakta

Kystverket

Mepex

Marine Recycling Cluster (MRC)

Norges Dykkeforbund

Norges Fiskarlag

Norscan Partner AS

NOSCA Clean Oceans

NovuMare AS

Redningsselskapet

Salt AS

Sjømat Norge

Skjærgårdstjenesten

Statens naturoppsyn (SNO)

Statsforvalteren