Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.04.2020

Iskanten: -Langt fra nok

Arktis

-Regjeringen drar så vidt iskanten i rett retning, sørover, men dette er ikke nok. Faglige råd tilsier sterkere beskyttelse av de sårbare områdene i Arktis, sier lederen i Fiskarlaget.

Regjeringen la fredag frem sitt forslag til forvaltningsplaner for norske havområder, som også legger føringer for hvor langt nord petroleumsvirksomheten kan foregå.

Kjell Ingebrigtsen sier det er nytt at man lander på en politisk definering av hvor iskanten er og ikke bruker fakta og forskerråd, som Fiskarlaget er tilhenger av.

-Vi stiller oss undrende til at regjeringen foreslår en tilpasning av hvor iskantsonen defineres i tråd med oljeaktivitet og blokker i Barentshavet. Forskerne påpeker at det de siste årene har gått mot kaldere hav, og dermed mer is, sør i Barentshavet. Da framstår det som merkelig for oss at iskanten defineres politisk til å ligge nord for de petroleumsinteressene som alt er definert. Dette er sårbare områder som vi ikke skal ta noe risiko med, sier Ingebrigtsen.

-Skal vi ha en kunnskapsbasert forvaltning av norske havområder må vi definere naturen der den faktisk er. Vi støtter derfor forskernes begrunnelse om at iskantsonen må defineres der den er når den er på sitt sørligste. Norges Fiskarlag ber videre om at fagfolkenes anbefalinger må legges til grunn når Forvaltningsplanen for Barentshavet om kort tid skal behandles i Stortinget, avslutter Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag vil nå sette seg grundig inn i regjeringens fremleggelse. Så er det  ventet en omfattende debatt om saken fremover som vi vil være en aktiv del av.