19.10.2023

Inviterte skolene

Årsmøtet i Sør

I alt 13 elever fra fiskerifagskolene i Sør-Norge deltok som spesielt inviterte gjester under årsmøtet i Sør-Norges Fiskarlag. – Vi må arbeide med framtiden, sier daglig leder Janita Arhaug, som fikk møte to 17-åringer med egne sjarker.

Sammen med fire lærere deltok de 13 elevene under begge dager på årsmøtet denne uka.

Seks av de sju videregående skolene som har fiske og fangst Vg2 i Sør-Norge var representert, fra Ålesund i nordvest til Kalnes i sørøst.

Bevisst

Janita Arhaug forteller at styret allerede i sommer bestemte at de vil vise frem organisasjonen for de unge som er i utdanning. I tillegg er Fiskarlaget årlig på besøk til de ulike skolene.

– Det er viktig at de unge forstår at de kan være med å påvirke sin fremtid som fisker ved å engasjere seg i Fiskarlaget, understreker hun.

– Samtidig så er det mye læring i at elevene får se hvor omfattende næringen er, og bli kjent med fiskere i hele Sør-Norges distrikt. I tillegg er det utrolig mye mer enn bare fiskeri vi må arbeide med, påpeker hun.

Årsmøtet er en stor arena med 150 deltagere. Her lytter deltagerne til leder Terje Eriksens åpningstale.

Under årsmøtet var det diskusjoner knyttet til kampen om sjøarealene fra andre næringer, rekruttering og politiske tema – i tillegg til organisasjonsinterne saker.

Organisasjonsveteran Stig Oldeide var under møtets første dag på talerstolen og takket årsmøtet spesielt for invitasjonen til skolene.

Han sier det er første gang en slik omfattende invitasjon har kommet til skolene, og at det er veldig godt tatt imot at skolene fikk denne invitasjonen.

Vil inn i næringen

To av elevene som deltok er alt aktive fiskere. 17-åringene Sander Søberg og Emil Skjønhaug Reinertsen forteller at det var litt kamp om å få representere skolen sin, Kalnes, under årsmøtet.


Emil Skjønhaug Reinertsen (t.v) og Sander Søberg er i ferd med å lande avtaler om læretid på to av fartøyene med fast tilhold på Vesterøy på Hvaler – Strømsund og Topsy.

– Vi dro det lengste strået fordi vi er nok de to som er mest interessert i organisasjonsarbeid, sier Emil, som er fra Fredrikstad.

Han har avklart at han får lærlingplass om bord på «Strømsund», som eies av brødrene Pedersen og Vidar Kristensen, mens Sander er i ferd med å avklare plass og læretid hos Morten og Tom Aleksandersen på «Topsy». Han er godt kjent på kaiene i nabolaget siden han er fra Vesterøy, der båten har hjemmehavn. 

Begge fartøyene er reketrålere og de to ser fram til å lære mer om yrket i sine hjemtrakter.

Har allerede sjark

De to 17-åringene har også samlet litt erfaring fra sjøen på egen hånd, i og med at de begge allerede drifter hver sin sjark og er aktive teinefiskere.

De forteller at det ligger i familien å dras mot fiskerinæringen, og de har fått hjelp til å investere i fartøy fra både foreldre, besteforeldre og oldeforeldre.


Emil Skjønhaug Reinertsen om bord i sjarken sin «Onsøybas», som er en Master 740. Foto: Privat

De kjenner allerede miljøet på Hvaler godt og ser for seg en yrkesfremtid i farvannene inn mot svenskegrensa.

Emil har sågar vært i praksis om bord ved flere anledninger hos en svensk kollega som røkter opp mot tusen krepseteiner i sitt fiske.

– Det er lærerikt å få være med og lære av aktive fiskere, på samme måte som det har vært veldig interessant å være med her på Flesland, sier 17-åringen.

Sander synes tiden har gått fort, selv om det er to lange møtedager og en lang festmiddag på kvelden første dag.

– Ja, det er jo intenst, men stort sett greit å henge med. Det er selvfølgelig lettest å følge med i saker som gjelder våre farvann og fiskeri, men det er veldig interessant å høre spennet i saker som behandles på møtet. Dette har gitt mersmak, sier 17-åringen.


Skipper og reder Sander Søberg står til rors på «Diana» under fiske i hjemtraktene. Foto: Privat

Får gratis medlemskap

– Nå blir det opp til oss å bidra til å følge opp elevene i løpet av den tiden de tilbys gratis medlemskap i Fiskarlaget, sier Janita Arhaug.

Fiskarlaget har i flere år tilbudt elever under utdanning gratis medlemskap i perioden de er på skole.

Les mer om våre medlemsfordeler, vilkår mm – og velkommen som medlem til deg som er elev, student eller yrkesaktiv!

Hun sier Fiskarlagets ordning gjør at eleven blir kjent med organisasjonen gjennom at de får anledning til å delta i lokallagsarbeidet der de bor og tilgang til både medlemsapp og medlemsfordeler.

– Vi kan likevel ikke forvente at ungdommene automatisk orienterer seg mot oss. Det er derfor viktig at vi har oppsøkende kontakt med de unge medlemmene i perioden de er på skole og i lære. Det er også flott å høre at Emil og Sander allerede synes å ha avklaring om læreplass i boks, sier hun.

Arhaug påpeker at det ikke er like lett å få læreplass for elever i alle deler av næringen.

– Mange medlemmer har over lang tid gjort en stor jobb med lærlinger. Vi kan bare oppfordre til at det gode arbeidet opprettholdes, samtidig som det er viktig at det er åpning for å la ungdommer få innpass i alle deler av flåten for å sikre rekruttering og videre utvikling, sier hun.

Det var en flott gjeng med elever og lærere (bildet over) fra hele seks skoler som deltok under årsmøtet til Sør-Norges Fiskarlag.

Elevene kom fra Naturbrukslinjene ved følgende videregående skoler: Austevoll – Herøy – Kalnes – Måløy – Strand – Ålesund. Hustadvika deltok ikke under årsmøtet.