Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.08.2021

Inviterte bes melde seg på

Landsmøtet 2021

Norges Fiskarlag har nå sendt ut invitasjoner til vårt 49. landsmøte 3.-4. november. Vi ber alle inviterte gi sin tilbakemelding innen 25. september.

Norges Fiskarlag arrangerer et hybrid landsmøte i 2021, der det både inviteres til deltagelse ved landsmøtehotellet og til å følge landsmøtet digitalt. Landsstyret har tatt dette valget så man skulle være mest mulig trygg for at møtet kunne gjennomføres, gitt den pågående pandemien.

Dette betyr at delegater og noen gjester inviteres til å delta fysisk ved Scandic Nidelven Hotell i Trondheim, mens noen inviteres til å følge møtet digitalt.

Vi har de siste dagene startet å sende ut invitasjoner og er takknemlig om du som har mottatt invitasjonen som delegat, gjest eller ansatt snarest går inn på nettsiden og klikker deg inn i påmeldingsbanneret du finner på www.fiskarlaget.no.

Delegatene utnevnes av de respektive årsmøtene utover høsten og vil bli invitert forløpende etter hvert som det blir klart hvem som skal representere det enkelte medlemsleddet i Landsmøtet.

Landsmøtet i Norges Fiskarlag er organisasjonens øverste organ og i tillegg til de faste formelle sakene vil følgende stå på dagsorden:

  • Fiskerinæringas betydning for økonomien i kystsamfunnene
  • Oppfølging av kvotemeldingen
  • Klimaplan for fiskerinæringen
  • Arbeidsprogram for Norges Fiskarlag

Landsmøtet vil bli tilgjengelig for alle interesserte gjennom en direktesending fra møtet.

Alle inviterte delegater og gjester vil få tilbud om å laste ned en egen møteapp med tilgang til nødvendig informasjon. Digitalt inviterte gjester vil få tilgang til saksdokumenter og andre tekniske tilpasninger for å kunne delta aktivt i møtet når de er påmeldt. Dette vil vi informere nærmere om når tiden for møtet nærmer seg.

Du melder deg altså på ved å gå inn på vår nettside og finner påmeldingsportalen godt synlig på Fiskarlagets hjemmeside: www.fiskarlaget.no.

Frist for påmelding er altså 25. september 2021.