Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.11.2021

Interessert ungdom

Deltok på Landsmøtet

Faren har «tvangsinnmeldt» sønnen i Fiskarlaget og 15-åringen sluttet å si «pappa» etter kort tid om bord. Håkon har det brenntravelt med å komme seg inn i fiskeryrket. Denne uka deltok han også på Landsmøtet.

«Håkon Sandbukt Grytten (15) har i flere år mast for å få bli med faren på havet. Denne sommeren fikk han lov. Da han tok farvel med mor og søsken var de i alt fire generasjoner samlet på kaia. Håkon har en farslekt med saltvann i blodet, mens morens slekt bare er landkrabber.»

Slik er innledningen i omtalen vi i Fiskarlaget har gitt 15-åringen i vår årsberetning (nedenfor) for denne landsmøteperioden. Omtalen gis for å peke på at det gror godt i næringen og at 15-åringen representerer en ny generasjon som ser mot havet.

– Mamma er nok den som har vært mest bekymret, fortalte en opplagt 15-åring på telefon fra Sklinnabanken da vi hadde kontakt med han sommeren 2021. Han trivdes om bord på «Kap Farvel» og fikk prøve seg på det aller meste av arbeidsoppgaver.

Da vi hadde kontakt var han godt inne i 5-ukersturen om bord i linebåten, som har navn etter det sørligste punktet på Grønland.

Lært mye

Denne uka deltok han på Fiskarlagets landsmøte.

15-åringen søkte om å få fri fra skolen, der han går i 10. klasse. Han fikk et omfattende svar på to sider fra skolen/kommunen der det uttrykkelig slås fast at han får fri, og slipper fravær – siden det er rettighetsfestet at man kan ha inntil 10 dager lovlig fravær fra skolebenken for å drive organisasjonsarbeid.

Han beskriver det som «topp» å få skolefri for å delta på landsmøtet og synes det har vært lærerike dager i Trondheim.

-Ja, det har vært spennende. Dette ser jeg på som en god erfaring, sier han mens «Leif» bare humrer i bakgrunnen når det stilles spørsmål om hvordan dette går ut over skolegangen.

-Jeg er ikke redd for å bli hengende igjen med skolearbeidet, fortsetter han i samme rolige leie uten å la seg påvirke av humringen i bakgrunnen. Han forstår også mer av hvordan ting foregår nå.

-Jeg har et bedre grunnlag for å skjønne de ulike temaene det prates om – og det har vært kjekt å se hvordan det går for seg på skikkelig. Jeg har lært mye, sier den interesserte 15-åringen.

  • Du kan lese hele omtalen med Håkon Sandbukt Grytten i årsberetningen for Norges Fiskarlag på side 30 og 31 i denne lenken: