Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.01.2021

Innspill på havforvaltning

Faglig gjennomgang

Norges Fiskarlag har levert vårt innspill til oppdateringen av havforvaltningsplanene. Viktige tema nå er havområder definert som særlig sårbare områder (SVO-områder), klimaendringer og klimatilpasninger.

Havforvaltningsplanene skal på nytt oppdateres, og det er bebudet en gjennomgang av det faglige grunnlaget for disse planene. Målet med arbeidet med å oppdatere det faglige grunnlaget for havforvaltningsplanene er å lage et oppdatert faggrunnlag, som brukes som basis for en ny stortingsmelding om havforvaltningsplanene i 2024. Norges Fiskarlag følger prosessen med å oppdatere det faglige grunnlaget tett, og vi har til nå deltatt i et innspillsmøte om saken, samt skrevet brev til myndighetene om hva de bør legge vekt på for å ivareta fiskeriinteressene i oppdateringsprosessen.

I denne runden skal det legges opp til en mer grundig gjennomgang av enkelte tema i havforvaltningsplanene, som bl.a. havområder definert som særlig sårbare områder (SVO-områder), klimaendringer og klimatilpasninger.

Norges Fiskarlag mener at det er svært positivt at det for den kommende planen legges opp til en grundigere vurdering av SVO-områdene. Norges Fiskarlag ser på SVO-områdene som et tiltak som kan være med på å synliggjøre- og skape bevissthet om viktige naturverdier i disse områdene som er med på å sikre rene og produktive havområder i norsk økonomisk sone/på norsk sokkel. Vi er imidlertid glade for at det nå foretas en skikkelig vurdering av SVO-områdene, og at definisjonen av disse områdene baserer seg på best tilgjengelig kunnskap og ny oppdatert forskning. Dette vil medføre at vi kan få SVO-områder som avgrenses etter hvor sårbare de faktisk er, slik at forvaltningen av disse områdene kan gjøres mer målrettet.

Da delrapporten fra SVO-områdene var på høring i 2019 skrev Norges Fiskarlag i vårt innspill, datert 2. april 2019, at det var viktig at forvaltningen av SVO-områdene legger opp til at det fremdeles skal kunne foregå fiske i disse områdene, og at forvaltningsmålene som blir satt i disse områdene generelt er egnet til å fremme fiskeriinteressene i de ulike områdene, både ny og gammel virksomhet.

Fiskarlaget følger arbeidet med å oppdatere faggrunnlaget for havforvaltningsplanene nøye for å sørge for å ivareta fiskeriinteressene i norske havområder for våre medlemmer.

Les detaljene i vårt innspill vedlagt