Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.04.2022

Info før blåkveita

Avklaringer på plass

Norges Fiskarlag kan nå komme med avklarende info knyttet til den kommende blåkveitefiskesesongen for kystflåten. Dette gjelder både for fartsområdebegrensninger, radiosertifikat og innmeldingsrutiner.

Vi har hatt dialog både med Kystvakta, Sjøfartsdirektoratet og Fiskeridirektoratet og deler vedlagte informasjon til kystflåten i deres forberedelser til den kommende sesongen.

Vi ber flåten merke seg de ulike avklaringene i de tre momentene som nevnes nedenfor:

Fartsområdebegrensning ut fra lengde på fartøy: 

Tidligere år har det blitt gitt dispensasjon for at dekkede fartøy med største lengde fra 8 til 10,67 meter har kunnet sertifiseres for fartsområde Bankfiske II, begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen i perioden mai-oktober. 

§ 47 i Sjarkforskriften – Forskrift om fiskefartøy med største lengde under 15 meter – ble endret 29.12.2021, slik at fra og med 1.1.2022 er gitt en permanent adgang til at i perioden 1. mai til 31. oktober kan fartøy med største lengde 8 til 10,67 meter bli sertifisert for Bankfiske II, begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen.  

Bankfiske II og VHF: 

Gjeldende regler åpner for at fartøy kan sertifiseres for fartsområde Bankfiske II og radiodekningsområde A1, forutsatt at de har radioutstyr i henhold til kapittel 7 i forskrift 22. november 2013 nr. 1404. 

Det er fartøyets reder som er ansvarlig for å operere innenfor de begrensninger som ligger i både fartsområde og radiodekningsområde.

Radiodekningsområde A1 er definert som havområder som er innenfor radiotelefonidekning av minst en VHF-kyststasjon som holder kontinuerlig lyttevakt på DSC (Digital Selective Calling). 

Det er fartøyeiers ansvar å påse at fartøyet har sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr for området de opererer i, og overholde de begrensningene som gjelder.

     
Innmelding av faststående redskap:

I § 25 i høstingsforskriften framkommer krav om innmelding av faststående redskaper og at dette skal sendes på et format (digitalt) som muliggjør automatisk meldingshåndtering. I og med at blåkveitefisket tidvis kan foregå i områder utenfor mobildekning vil det by på problemer med å rapportere posisjoner på faststående bruk digitalt i sanntid til BarentsWatch. 

Norges Fiskarlag har vært i kontakt med Kystvakten om dette spørsmålet, og Kystvakten v/Øksenvåg har signalisert at fartøyene bes om å rapportere posisjoner på redskap digitalt på vanlig måte, slik at informasjonen registreres i BarentsWatch så snart fartøyet har kommunikasjonsdekning (mobil).

Dette innebærer at informasjon om redskapenes plassering til de enkelte fartøyene nødvendigvis ikke vil vises i sanntid i BarentsWtach, men dette vil Kystvakten akseptere.  

For fartøy som har satellitt-kommunikasjon vil dette ikke være noe problem. 

Kystvakten ønsker ikke at fartøyene rapporterer posisjoner på redskap manuelt via Kystvaktsentralen, da sentralen har svært begrenset betjeningskapasitet.