Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.12.2020

Ikke soneadgang

EU og UK 1. januar

Fra og med 1. januar 2021 kan ikke norske fartøy fiske i britisk sone eller i EU-sonen. På samme vis kan ikke fartøy fra EU og Storbritannia fiske i Norges økonomiske sone.

Det er Fiskeridirektoratet som onsdag presiserer at Norge har ikke inngått fiskeriavtaler med EU og Storbritannia for 2021.

Dette medfører at det først vil bli anledning til fiske i de aktuelle sonene når Norge har inngått avtaler med EU og Storbritannia. Da vil også mer informasjon bli lagt ut på fiskeridir.no.

Søknader om lisens

Søknader om lisens i britisk sone skal ikke sendes inn igjen. UKSIA, United Kingdom Single Issuing Authority, som behandler lisenser i Storbritannia, vil prosessere mottatte søknader fra Norge så snart de nødvendige avtalene er på plass, vises det til fra Fiskeridirektoratet.

Bakgrunn

Storbritannia trer ut av EU 31. desember 2020. Hvilke fiskemuligheter norske fartøy får i britisk sone vil bli en del av forhandlingene mellom Norge, EU og Storbritannia, samt bilaterale forhandlinger mellom Norge og Storbritannia. 

Norske og britiske myndigheter har begynt å utarbeide avtaler om diverse praktiske forhold for å legge til rette for at landenes fartøy kan fiske i hverandres soner i 2021, under forutsetning at det blir oppnådd enighet om kvoter og soneadgang.

Fiskeridirektoratet har tidligere presisert at en formell avtale mellom Norge og Storbritannia er forutsetning for at norske fartøy skal kunne fiske i britisk sone.

Alle fartøy, inkludert fartøy under 200 BT, må ha lisens for å kunne operere i britisk farvann i 2021.