Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.04.2022

I gang i Kabelvåg

Lofotfishing 2022

Fredag formiddag åpnet årets Lofotfishing. Vi vil være tilgjengelig for våre medlemmer og stiller med både leder, generalsekretær, ansatte og ledelsen i våre tariffseksjoner gjennom hele messehelgen i Kabelvåg.

-Lofotfishing er en viktig arena, særlig for kystflåteleddet i næringen. Vi ser frem til å møte fiskerne på messe igjen, og håper på gode møter med både medlemmer og uorganiserte fiskere, sier leder Kåre Heggebø.

For hans del er årets deltagelse den første som leder i organisasjonen, mens det er andre gangen han er på messa. Sist gang han var i Kong Øysteins hall satt han i styret i Norges Sildesalgslag.  

Generalsekretær Sverre Johansen deltar også for første gang som administrativ toppleder i organisasjonen. Han er fornøyd med den gode miksen mellom tillitsvalgte og ansatte vi stiller med.

-Det er viktig at vi er tilgjengelig for medlemmene og er derfor glad for å ha med oss arbeidsutvalgene i våre to tariffseksjoner på stand. Dette gjør at vi dekker hele bredden av kompetanse og saksfelt når vi både skal møte de besøkende på stand og når vi i kveld inviterer til Fiskarmøte, påpeker Sverre Johansen.

Messeinfo

Lofotfishing holdes i år for første gang på 2020-tallet og har historie tilbake til 1999.

Dette er åpningstidene for årets Lofotfishing:

• Fredag 1. april: 12:00 – 18:00

• Lørdag 2. april: 10:00 – 17:00

• Søndag 3. april: 10:00 – 15:00

Viktig kontaktpunkt

På åpningsdagen 1. april står Kåre Heggebø sammen med andre sentrale tillitsvalgte og ansatte de to første timene av messa.

Slik blir det for øvrig hver messedag når du som besøkende kan komme når vi inviterer deg til: «Møt ledelsen».

-Vi har satt opp en vaktplan som gjør at det spesielt mellom 12 og 14 skal være mulig å treffe ansatte og tillitsvalgte i alle deler av organisasjonen, opplyser Heggebø. 

På Norges Fiskarlags stand kan du også i tillegg møte en rekke andre tillitsvalgte og ansatte under messedagene de tre første dagene i april.

-Vi er i alt om lag 20 ansatte og tillitsvalgte som vil gå på skift for å være tilgjengelig for de besøkende i Kong Øysteins hall, utdyper generalsekretær Sverre Johansen.

Mannskapsseksjonen samlet fredag morgen i Svolvær før avreise til Kabelvåg. Sammen med Båteiereseksjonen representerer de tarifflkompetansen i organisasjonen.

Tungt tariffbidrag

De som stiller mest tallrikt opp under messa er altså tariffseksjonene, som deltar med begge sine AU. Arbeidsutvalgene og de respektive ansatte bruker anledningen til å møtes for å holde egne faste møter, i tillegg til at de deltar på messe og stand. 

Det skal derfor være enkelt for deg som besøker messa å få avklart momenter som angår tariff. Seksjonene er i år også i forhandlingsmodus og har alt startet prosessen frem mot høstens planlagte forhandlingsrunde. Det betyr blant annet at seksjonene er ekstra lydhøre og glade for innspill fra våre medlemmer.

Som besøkende oppfordres du derfor til å spesielt benytte anledningen til å dele erfaringer og komme med innspill når du har anledning til å få overlevert dette muntlig og direkte under messa i Kabelvåg. 

Fiskarmøte 

For øvrig vil seksjonenes representanter også delta når vi fredag ettermiddag inviterer til Fiskarmøte ved Thon Hotel Lofoten. 

Fiskarmøtet holdes som en åpen arena for alle fiskere og vi inviterer til en bredt sammensatt meny med oppdateringer på hva vi som organisasjon arbeider med innen de ulike fagområdene. 

Møtet holdes i møterommet i toppetasjen ved hotellet og skal ledes av daglig leder Hanne Fagertun i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Hun har fått med seg følgende tillitsvalgte og ansatte:

• Leder Kåre Heggebø

• Generalsekretær Sverre Johansen

• Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen

• Seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen

• Rådgiver Hanna Bakke-Jensen

• Representanter fra Mannskapssesjonen og Båteierseksjonen

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen og leder Kåre Heggebø er klar til å ta imot besøkende på Fiskarlagets stand i Kong Øysteins Hall i Kabelvåg.