Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.05.2021

Hybrid landsmøte

Både fysisk og digitalt

Norges Fiskarlags landsmøte i november blir holdt etter en hybrid modell. Det legges opp til at primært delegater og andre fra organisasjonen sitter i salen, mens øvrige deltagere inviteres inn via en digital løsning.

Med bakgrunn i en analyse av totalsituasjonen i samfunnet, har Landsstyret i Norges Fiskarlag vedtatt de praktiske rammene for årets landsmøte 3.- 4. november i Trondheim.

Pandemien gjør det vanskelig å legge en sikker plan for Landsmøtet. Prognoser fra FHI tilsier at mange vil være vaksinert innen tidlig november, men sier samtidig at sosiale begrensninger fremdeles vil gjelde.   

Landsmøtet i Norges Fiskarlag har samlet mer enn 300 deltagere de siste årene. Gitt de rådende begrensningene velger Landsstyret å ta en avklaring nå som ivaretar behovet for planlegging av møtet. Per mai måned er det blant annet begrensning i møtelokalet i Trondheim som tilsier at maksimalt 200 personer kan delta fysisk.

Landsstyret skisserer at Fiskarlagets tillitsvalgte, administrasjon og innledere, samt noen gjester fra forvaltningen kan delta fysisk – mens det tilrettelegges for at øvrige deltagere kan følge møtet digitalt.

Disse kan delta fysisk:

  • Delegater (69)
  • Landsstyret (14)
  • Representanter for medlemslagene ved styreleder og daglig leder (14)
  • Kontrollnemd (3)
  • Administrasjon (15)
  • Ungdomsrepresentanter (15)
  • Ev også media og representanter for myndighetene