Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.02.2019

Husk lofotreguleringen

Fra 1. mars

De lokale reguleringene i Lofoten trer i kraft fredag 1. mars og varer til 15. april. Geografisk område er definert med fangstruter og inkluderer i år også Værøy og Røst.

Med bakgrunn i erfaringer fra lofotfisket i 2018 opplyser Fiskeridirektoratet at deres intensjon ikke er å regulere fisket mer enn nødvendig. Samtidig ønsker direktoratet å legge forholdene til rette for at man kan få til et direktefiske etter sei med snurrevad nattestid. Direktefiske etter torsk er ikke tillatt mellom kl. 20:00 og 06:00.

Noen nye regler

Nytt i 2019 er regler for merking av faststående redskap og melding om setting av redskap til kystvaktsentralen både på inner- og yttersiden av Lofoten. Redskap som står ute over tid skal meldes inn ukentlig. Ved fiske med snurrevad kan det maksimalt brukes fem kveiler tau i fangstrutene 00-10, 00-46, 00-47 og 00-48. Det er også satt som nytt krav at line skal røktes annenhver dag.

Dobbeltflagg mot nord

«Forskrift om lokal regulering av lofotfisket for 2019» slår for øvrig fast at det fra i år er krav til merking med dobbeltflagg av ilen som er satt mot nord og enkeltflagg for den i sør.

Se detaljene i J-melding nr. 11/2019

Godt samarbeid

Fiskeridirektoratet understreker at fiskerne må følge de ordensregler som er satt, men de understreker at en viktig forutsetning for en vellykket sesong er at de forskjellige redskaps- og fartøygruppene samarbeider godt med hverandre på feltet.