Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.09.2020

Holder fysisk årsmøte

Fiskarlaget Nord

Fiskarlaget Nord satser på å kunne holde sitt årsmøte denne uka som planlagt ved Scandic Ishavshotel i Tromsø på fredag. Fiskeri- og sjømatministeren er en av tre innledere i møtet.

Årsmøtet i Fiskarlagets nordligste medlemslag planlegges altså gjennomført som et fysisk møte i Tromsø.

Arrangementet legges opp som et dagsmøte med start klokka 10 og planlagt avslutning innen klokka 17.

Norges Fiskarlag vil under møtet være representert ved leder Kjell Ingebrigtsen, assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen og fagsjef Joakim Martinsen.

Vi gjengir her den planlagte dagsorden for møtet:

Fredag 18. september

10:00 – 10:15 Registrering – Scandic Ishavshotel, Tromsø

1. Åpningstale ved styreleder Roger Hansen

2. Hilsningstaler

3. Konstituering av årsmøtet

4. Kontrollnemndas innstiling

5. Årsmelding 2019 med revisors og kontrollnemndas beretning

6. Regnskap 2019 med revisors og kontrollnemndas beretning

  • Innledning ved Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

7. Årsmøtesak – Håndtering og fordeling av strukturgevinst

  • Innleder John Roald Isaksen, Nofima.

Mellom innledning og diskusjon gis tilstedeværende representanter fra politiske partier fem

minutter hver til å kommentere på saken dersom ønskelig.

12:30 – 13:30 Lunsj

8. Årsmøtesak – Organisasjonsutvikling

  • Innleder Stig Meyer, landsstyrerepresentant for Fiskarlaget Nord.

9. Lønnsnemndas innstilling

10. Budsjett for kommende periode

11. Valg

Tentativ avslutning på møtet klokken 17