Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.08.2019

Hjelp forskerne!

Havhest og bifangst

Miljøforskere ved NINA ber nå om hjelp fra fiskere som får fugler av typen havhest som bifangst. Forskerne undersøker fugler i en studie for å overvåke plast i havet. Blant annet utfordres blåkveiteflåten til å delta.

Norsk institutt for naturforskning – NINA, har i mange år undersøkt forekomst av plast i havhest og forsøker nå å få inn enda flere eksemplarer av arten i et nytt prosjekt.  

I en nettsak hos NINA vises det til at organismer feilaktig tar plast for å være mat, eller vikler seg inn i plastgjenstander. Havhest er en av de sjøfuglartene vi vet er sterkt påvirket av denne plasten. Havhesten spiser fisk, krepsdyr og annen mat i havoverflaten, og forveksler plast med mat. Undersøkelser har vist at så mye som 95% av havhestene har plast i fordøyelsessystemet.

– Store plastpartikler kan blokkere mage og tarm, og gi dødelig utfall. Mindre plastpartikler er i seg selv ikke dødelig for havhestene, men inntak av plast over lang tid kan føre til opphopning av miljøgifter i kroppen og svekke fuglenes helse, sier Nina Dehnhard forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA) i omtalen av prosjektet hos NINA (ekstern lenke).

NINA har siden 2008 overvåket plast i mageinnholdet til døde havhester som har drevet i land på strender i Sør-Norge. Overvåkingen er del av et større prosjekt som kartlegger omfanget i hele Nordsjø-området, og som nå også utvides nordover.

Tidvis blir også havhest tatt som bifangst på line eller i andre redskaper i fiskeriene. Selv om det jobbes for å minimere denne uønskede bifangsten, er det vanskelig å unngå helt.

NINA har nå fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å undersøke om det er mulig å utvide overvåkingen ved å systematisk å samle inn havhester som tas som bifangst i de kommersielle fiskeriene. Forskerne ønsker derfor å komme i kontakt med fiskere som får havhest som bifangst.

– Vi håper at de havhestene som faktisk dør, kan bidra til å kartlegge plastsøppel i havet. Alle bidrag bidrar til å øke kunnskapen om plastforsøpling, og det er ikke mye som kreves, forklarer Denhard i oppslaget.

Vi oppfordrer deg som fisker til å bidra om du skulle få havhest som bifangst og viser til NINAs egne mailadresse du kan bruke for å få den informasjonen du trenger:

  • NINA opplyser at informasjon om båt og mannskap vil bli behandlet konfidensielt, slik at bifangsten av fugl ikke blir koplet til båten.

  • NINA trenger informasjon om hvor og når fuglen(e) ble tatt som bifangst.

  • NINA dekker utgifter til porto, og gir en økonomisk kompensasjon for hver havhest de får tilsendt.

  • Havhesten pakkes inn i en plastpose og fryses. Fuglene trenger ikke å bli frosset ned med det samme de blir fanget, det er derfor ikke nødvendig med frysekapasitet på båten.

  • Fugler fra flere turer kan gjerne sendes samlet til NINA i en forsendelse.

  • Bidragsytere vil få tilbakemelding om mengden av plast i havhestene de sendte inn, og får tilsendt statusrapport fra prosjektet.  

Kontakt: Nina Dehnhard

Les mer om sjøfugl og plast: Overvåker plast i havhest i Nordsjøen