Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.08.2020

Heldigitalt i Bodø

Fylkesfiskarlaget

«Nordland Fylkes Fiskarlag – det første heldigitale fiskarlaget i verden.» Det er overskriften for denne uka fra fylkesfiskarlagets nye daglige leder Hans Fredrik Sørdal, om det arbeidet som gjøres knyttet til digitalisering og forenkling i organisasjonen.

Norges Fiskarlag ar over tid arbeidet med å effektivisere og samordne sin saksbehandling i organisasjonen. Som ett ledd i dette innarbeides nå Elements som organisasjonens nye saksbehandlingssystem.

-I Nordland Fylkes Fiskarlag har administrasjonen denne våren og sommeren arbeidet på flere fronter med forenkling, slik at det nå faktisk er mulig å kalle lagets arbeid for heldigitalt, sier den nye daglige lederen.

Digital saksbehandling

Fylkesfiskarlaget gjennomførte denne uken det planlagte fysiske styremøte som et digitalt møte. Bakgrunnen var situasjonen i Lofoten med økt registrert smitte og karantene for flere tusen innbyggere.

Til det aktuelle styremøtet har alle papirer og vedlegg gått ut til styret digitalt, og for å gjøre det hele komplett ble møtet altså også gjennomført digitalt.

Sørdal viser til at det i det digitale møtet ble vedtatt en strategi for Nordland Fylkes Fiskarlag, med en klar retning mot økt medlemsfokus:

  • Nordland Fylkes Fiskarlag – det første heldigitale fiskarlaget i verden
  • I nye lokaler skal Nordland Fylkes Fiskarlag være heldigital. Det vil si all korrespondanse inn og ut skal så langt det er mulig være digital. Styret skal delta i møte hvor en bruker digitale løsninger for, innkalling, saksliste og referat fra møtene.

Hans Fredrik Sørdal sier Nordland Fylkes Fiskarlag ikke bare har satt seg mål om å være heldigital.

-Vi har klart det også. Nå er det bare noen få permer som ikke er digitalisert av vårt arkiv. Vi ser at dette fungerer meget bra når vi tar oss den tiden som er nødvendig sor å mestre de nye verktøyene. Videre er det noe som gir oss som administrasjon mer tid til å bistå våre medlemmer på en bedre og bredere måte. Dette anser vi som en vinn-vinn-situasjon, sier han.