Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.11.2017

Heder fra Russland

Landsmøtet

Reidar Nilsen og Kjell Ingebrigtsen er tildelt «Fiskernes heder» fra den russiske fiskeriorganisasjonen i Nordvest-Russland som Fiskarlaget har samarbeidet med i mer enn ti år.

Hederstegnet til Fiskeriindustriunionen i Nord er den høyeste æresbevisningen organisasjonen gir. «Fiskernes heder» er en æresbevisning som er etablert i forbindelse med at unionen i år markerer 25-års jubileum.

Det er styret som har bestemt at de to første som tildeles dette hederstegnet blir Nilsen og Ingebrigtsen. De to gis hederstegnet for sitt arbeid knyttet til det mangeårige samarbeidet mellom organisasjonene.

Langvarig relasjon

Norges Fiskarlag har siden 2006 hatt et tett samarbeid med de to søster-organisasjoner med hovedsete i Murmansk oblast, Fiskeriindustriunionen i Nord og Assosiasjonen av kystfiskere og oppdrettere.

Tidligere leder i Fiskarlaget Reidar Nilsen var sentral i etableringen av samarbeidet og er sammen med dagens leder Kjell Ingebrigtsen gitt hederstegnet som et uttrykk for hvordan samarbeidet verdsettes fra russisk side, påpekte generaldirektør Nikolai Demianenko da han overrakte hederstegnene under landsmøtets festmiddag onsdag kveld.

Gjensidig heder

-Dette var uventet og en heder jeg setter stor pris på, sier leder Kjell Ingebrigtsen i en kommentar rett etter tildelingen onsdag.

Noen timer før var rollene omvendt, da Kjell Ingebrigtsen fikk landsmøtets tilslutning til å utnevne Vasilij Nikitin til ny æresmedlem i Norges Fiskarlag for sitt arbeid og bidrag inn i organisasjonssamarbeidet mellom norske og russiske fiskere.
Nikitin var generaldirektør i perioden da organisasjonssamarbeidet ble innledet.

Stor betydning

Både de russiske gjestene i Landsmøtet og Kjell Ingebrigtsen er tydelig på at det gjensidige samarbeidet har stor betydning for fiskerne.

-Vi møtes jevnlig og har et tett samarbeid om det fiskerifaglige oss i mellom. Samtidig er dialogen også tett om forhold som henger sammen med hverdagen på havet for norske og russiske fiskere i begges fiskerisoner, påpeker lederen i Fiskarlaget. Dette er samarbeid som har stor betydning for relasjonen både mellom fiskerne og i forhold til våre myndigheter. Jeg vil derfor si at fiskerisamarbeidet har hatt og fortsatt vil ha stor betydning for relasjonen mellom våre to land, både i fiskerispørsmål og for det generelle samarbeidet mellom Norge og Russland, sier Kjell Ingebrigtsen.