Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.01.2019

Havplast 14. februar

Workshop i Bodø

HAVPLAST ønsker velkommen til bransjetreff om marin plast i fiskeri- og havbruksnæringene. Næringsrepresentanter er spesielt velkommen, og det kan også søkes om reisestøtte for deltagere.

Samlingen i Bodø er et bransjetreff knyttet til FHF-prosjektet om «Havplast» som blant annet Fiskarlaget har bidratt til å starte opp.

I Bodø legges det opp til en workshop der næringene, i samarbeid med forskere og myndigheter, identifiserer nye mål og virkemidler for å styrke innsatsen for et rent hav i framtiden.

Fra Fiskarlagets side er leder Kjell Ingebrigtsen og Jan Henrik Sandberg oppnevnt i referansegruppa, og Sandberg skal også holde et innlegg under samlingen i Bodø.  

-Tidspunktet for dagsmøtet i Bodø kan være utfordrende for våre medlemmer som følge av oppstarten i vinterfisket. For å tilrettelegge for at næringen kan delta i størst mulig grad har arrangørene derfor satt av et beløp til reisestøtte. Vi håper dette skal være et positivt bidrag for å få deltagelse fra aktive næringsutøvere, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han oppfordrer om å melde seg på snarest.

Påmeldings- og arrangementsinformasjon

  • Møtet holdes ved Nordlandsforskning i Bodø i Store møterom
  • Påmelding til lan@nforsk.no snarest (Mailadressen er altså bokstavene LAN – med småbokstaver)

Program for torsdag, 14. februar 2019

10:30-10:45 Marin plast på avveie – dagens ambisjoner Hilde Rødås Johnsen, Prosjektleder, SALT Lofoten.

10:45-11:15 HAVPLAST – foreløpige resultater, Nordlandsforskning og SALT

11:15 – 12:00 Plastavfall i fiskeri- og havbruksnæringen – praktiske erfaringer

  • Sjømat Norge
  • Norges Fiskarlag
  • Akva Group
  • Selstad AS

12:00-13:00 LUNSJ

13:00 -15:30 Tiltak, best practice, sertifisering, bransjestandarder, handlingsplaner, eller målbare tiltak og indikatorer?

  • Grupper/oppsummering i plenum.

15:30-16:00 Konklusjon – Visjoner og mål for framtiden

HAVPLAST er et samarbeidsprosjekt mellom SALT Lofoten, Nordlandsforskning, Sinkaberg-Hansen og Salten Aqua, finansiert av Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfinansiering (FHF).

For mer informasjon se: FHF