Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.02.2018

Havdroner i vannet

Vestfjorden 2018

I perioden fra mars til september i år vil små havgående forskningsplattformer operere i havområdene utenfor Bodø, Lofoten og Vesterålen. Dette er samme type aktivitet som i fjor høst utenfor Helgeland.

De ubemannede fartøyene går både over og under havflaten, og skal samle inn data i regi av forskningsinstitusjonen Akvaplan-niva i Tromsø. Et tilsvarende forskningsprosjekt i fjor høst mellom Sandnessjøen og Bodø ga ingen negative tilbakemeldinger fra skipsfarten. Fartøyene er inntil 3 meter lange og veier mindre enn 60 kilo, skriver Sjøfartsdirektoratet i en omtale av årets aktivitetsplan.

GLIDER

Prosjektet «GLIDER – ubemannede havgående forskningsplattformer» er finansiert av Norges Forskningsråds program DEMO2000 og av havindustrien. Det treårige prosjektet ledes av Akvaplan-niva i Tromsø. 2018 er altså det andre året ubemannede fartøy tas i bruk.

Tre fartøy

De tre ubemannede havgående og dynamiske fartøyene (droner) er en dykkende Seagliderâ„¢produsert av Kongsberg Maritime), en Sailbuoy (produsert av Offshore Sensing) og en Wave Glider (operert av Maritime Robotics). De to sistnevnte går i havoverflaten. Fartøyene er svært energieffektive og drar nytte av bølger, vind og solenergi.

Samler data

Plattformene programmeres og styres fra land og er utstyrt med utvalgte sensorer for innsamling av kjemiske, fysiske og biologiske data fra havet, og værdata. Det skal gjøres kontinuerlige målinger av vær, bølger, havstrøm, temperatur, saltholdighet, vannmassenes innhold av O2 og CO2 og pH, havforsuring, algeproduksjon, dyreplankton og fiskeyngel samt marine pattedyr.

Slik vil man kunne samle inn store mengder miljødata med stor spredning i tid og rom sammenliknet med tradisjonelle innsamlingsmetoder. Ved å bruke denne teknologien vil datainnsamlingen bli mer fleksibel og kostnadseffektiv. Dette vil gi både lange tidsserier og mulighet for kontinuerlig miljøovervåking.

 

Tilgjengeliggjør data

Data gjøres tilgjengelig for ulike sluttbrukeres behov, enten dette er petroleumsnæringen, fiskerinæringen, akvakulturnæringen eller gruvenæringen, offentlige myndigheter eller forskningssektoren.

Målet er å tilby grunnlagsdata for operasjonskonsesjoner, og profesjonelle løsninger for industrier og andre miljøer som opererer i marine områder, samt å øke kunnskapsnivået om det marine økosystemets struktur og funksjon. Sist, men ikke minst vil data innsamlet gjennom prosjektet kunne anvendes som data til forbedring av eksisterende økologiske modeller og havstrøms- og meteorologiske modeller.

 

Partnere

Partnere i prosjektet er Akvaplan-niva, Metereologisk Institutt, NIVA, UiT Norges arktiske universitet, Nord Universitet, Kongsberg Maritime, SIMRAD, Maritime Robotics, Offshore Sensing AS, Christian Michelsen Research, Aanderaa, og ConocoPhillips.