Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.03.2023

Hav må kunne brukes

Felles henvendelse

Ulike redskapsgrupper må kunne benytte samme hav – og Fiskeridirektoratet må kommunisere dette tydelig. Dette er essensen i en henvendelse som har gått til Fiskeridirektoratet.

På vegne av Norges Fiskarlag, Kystfiskarlaget og Fiskerne fra Røst har daglig leder Hanne Fagertun i Nord Fiskarlag sendt en henvendelse til Fiskeridirektoratet ved fiskeridirektør Frank Bakke Jensen.

I henvendelsen vises det til at det at de tre partene Kystfiskarlaget, Norges Fiskarlag/Nord Fiskarlag og Fiskerne fra Røst står samlet i saken og har kommet til enighet om viktigheten av at Fiskeridirektoratet kommuniserer at hav/områder som er forbeholdt spesifikke redskapsgrupper også må kunne benyttes av andre redskapsgrupper.

Det påpekes at dette må kunne skje så lenge det ikke er aktivitet i området fra de redskapsgruppene feltet er forbeholdt for.

Fiskeridirektoratet/Sjøtjenesten/Kystvakten må utvise fleksibilitet i dette spørsmålet med hensyn til håndhevelse og reaksjoner.

De tre partene bak henvendelsen foreslår følgende for de områder direktoratet har valgt å redskapsregulere:

  • Når det gjelder faststående bruk i ubenyttet hav/områder har en ett døgn (24 timer) på å dra opp redskapet iht. røktningsplikten.

  • Når det gjelder snurrevad kan en i ubenyttet hav/områder få anledning til å anvende felleshav utenfor fastsatte klokkeslett jf. Forskriften.

  • Tidsbegrensningen gjelder i de perioder både snurrevad og faststående bruk er representert i felleshav siste døgn (24 timer).