Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.03.2022

Hanna i Youngfish

Ny som nestleder

Fiskarlagets rådgiver Hanna Bakke-Jensen er valgt inn som nestleder i det landsomfattende kontaktnettverket for unge i sjømatnæringen, Youngfish.

-Jeg brenner for at unge fra både havbruk og fiskeri kan møtes på et uformelt plan. Når man da senere møtes i jobbsammenheng så er både tonen og forståelsen for hverandres rolle og funksjon på plass. Det er en av hovedgrunnene til at jeg engasjerer meg, sier Hanna Bakke-Jensen.

Youngfish har en visjon om å samle unge som har interesse og engasjement for næringen- og for å få økt kjennskap til hele bredden av næringen, samt med formål om at dette skal bryte gamle skiller og skape nye muligheter.

Nettverket har medlemmer fra hele bredden av næringen og det er åpent for unge under 39 år. Det er også  tilsammen fire regionale lokallag som tar mål av seg til å være både en sosial møteplass og et faglig nettverk for unge i næringen.

Spennende

-Det er så mye potensiale i et slikt nettverk. Jeg gleder meg til å være med på å bygge opp igjen aktivitet og kontakt nå etter pandemien, sier hun og avslører også en aldri så liten ambisjon på vegne av villfisksiden av sjømatnæringen.

-Ja, det er nok slik at Youngfish ennå ganske oppdrettstungt. Derfor var det også viktig for meg å ta på meg dette vervet for å være med på å synliggjøre organet enda mer overfor fiskeri.

Hun beskriver utfordringen som spennende.

Gratis medlemskap

Det er egentlig bare ett hovedkrav for å kunne bli med i Youngfish. Man må arbeide i eller på annen måte ha tilknytning til næringen.

Det er gratis å være med i nettverket og det er jevnlig tilbud om møteplasser og minst en gang i året er det en landsomfattende konferanse for nettverket.

Allsidig 

Hanna Bakke-Jensen har til høsten vært tre år i Norges Fiskarlag med ansvar for flere arbeidsområder i organisasjonen.

-Du kan i enkelthet si at jeg har ansvar for veldig mye som ikke har direkte med fisk å gjøre, sier hun og smiler.

Mer nyansert snakker vi da om organisasjonsutvikling, likestillingsområdet, sosiale ordninger og områder innen samfunn og politikk.

I Kabelvåg er Fiskarlagets stand snart åpningsklar. Her har Hanna fått besøk av messegeneral Arne Mørch.

Arbeidshelg i Lofoten

Torsdag var hun involvert da Fiskarlaget satte opp sin stand i forbindelse med helgas Lofotfishing i Kabelvåg. Sammen med informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand dro hun også til Henningsvær og møtte både fiskere og de to som er tettest på driften av Fiskarlagets velferdsstasjon i det tradisjonsrike fiskeværet.

Fredag åpner Lofotfishing. Fiskerimessa har blitt holdt hvert andre år siden 1999 i Kabelvåg og er særlig et møtested for de i flåten som driver vinterfiske.

Norges Fiskarlag er til stede på messa og stiller med rundt 20 tillitsvalgte og ansatte de tre dagene på messa.Fredag 1. april inviteres det også til et Fiskarmøte ved Thon Hotel Lofoten.

Da er Hanna Bakke-Jensen en av de 7-8 som deltar med innlegg fra organisasjonen. 

Møtet holdes i 10. etasje på hotellet med flott utsikt til både fjell og fjord.

-Jeg gleder meg til å møte fiskerne i helga og håper også at vi kan både få med oss nye medlemmer og nå unge fiskere av begge kjønn, sier den engasjerte rådgiveren.

Vidar Lysvold (t.v.) er velferdsmedarbeider – mens Alfinn Hansen (t.h.) er lokalfisker og ildsjel gjennom mange år for velferden i Henningsvær.