Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.07.2022

Håndheves ikke

Leppefisk 2022

Fiskeridirektoratet opplyser at de i 2022 ikke vil håndheve kravet om rapportering av faststående redskap, for teiner benyttet i fisket etter leppefisk utenfor fjordlinjene nord for 62° N.

Kravet om rapportering av faststående redskap til Kystvakten, jamfør høstingsforskriften § 25 første ledd bokstav a (lovdata.no), vil ikke bli håndhevet for teiner benyttet i fisket etter leppefisk, utenfor fjordlinjene nord for 62° N, i sesongen 2022.

Dette opplyser Fiskeridirektoratet i et oppslag på eget nettsted.

Årsaken til at de velger ikke å håndheve dette kravet, er at utøvelsen av fisket, kombinert med manglende teknologiske løsninger, gjør det vanskelig å få til en praktisk gjennomføring av rapporteringen sesongen 2022.

Direktoratet ber utøvere merke seg at kravet om rapportering ved bruk av mellomlagringsmerd til Kystvakten, jamfør § 12 i forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2022 (lovdata.no), vil bli håndhevet i årets sesong.