Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.01.2023

Gunnar Arentzen (1954-2022)

Minneord

Mangeårig tillitsvalgt i Norges Fiskarlag, Gunnar Arentzen døde 24. desember 2022 i Lillesand. Han ble gravlagt torsdag 5. januar og to av Fiskarlagets tillitsvalgte minnes her en god kollega med sterkt engasjement for yrkesfiskerne og ressursene i havet.

Minneord over Gunnar Arentzen (1954-2022)

Vi mottok nylig det triste budskapet om at mangeårig tillitsvalgt i Norges Fiskarlag, Gunnar Arentzen døde 24. desember 2022 i Lillesand.

Vi minnes en god tillitsmann med sterkt engasjement for yrkesfiskerne og ressursene i havet.

Med sitt fartøy «Hedvig» drev Gunnar et blandet kystfiske ut fra Bergsøya i Lillesand.

Han videreførte en lang lokal tradisjon med kortreist sjømat som varierte etter sesongen.

I tillegg til sitt fiskeri, gjorde han et omfattende arbeid for sine kollegaer.

Gunnar ble valgt til styremedlem i Østlandske Fiskeriselskap i 1975. Han viste seg tidlig som en grundig og dyktig tillitsvalgt, med sterkt engasjement for fiskernes interesser og som motor i organisasjonens drift.

Lagets årsmøter ble tydelig ledet med Gunnar som fast ordstyrer.

I 1987 ble Gunnar valgt til styreleder i laget, som nå het Fylkesfiskerlaget Sør. Han ledet laget til 1995.

I 1992 ble han også valgt til medlem landsstyret i Norges Fiskarlag. Gunnar ble også valgt inn til samarbeidsutvalget i Fiskernes Ulykkeskasse og i Fiskernes Gjensidige Trygdelag.

Som tillitsvalgt var Gunnar opptatt av at fiskeripolitikken må tilpasses de ulike driftsformene langs hele Norges kyststrekning. Gjennom mange møter og deltakelse i kommunale planprosesser, sørget Gunnar for at yrkesfiskerne i Sør-Norge fikk prioritet til sjønært areal, til kaier og redskapslagring, samt areal til å fiske, i en kystsone med mange interesser.

Da rekefisket i sør sviktet, fikk trålflåten raskt et driftsalternativ, en avgrenset nordsjøtråltillatelse.

Yrkesfiskere nyter i dag godt av Gunnar sitt bidrag gjennom organisasjonen, det samme vil fremtidens fiskere.

Med sitt rolige og hyggelige lynne, var Gunnar godt likt av alle, selv da han ved sjeldne anledninger måtte heve stemmen for fiskernes sak.

Vi takker for utrettelig innsats for medlemmene.

Våre varme tanker går til Gunnars familie.

Lennart Danielsen, tidl styreleder i Fiskerlaget Sør og nå nestleder i Sør-Norges Fiskarlag                      

Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag