Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.08.2021

Gudmund Olden til minne

Medlem i nesten 50 år

Organisasjonsveteran Gudmund Olden har gått bort. Han la ned et stort arbeid for fiskerne i Midt-Norge og ble i 2013 også utnevnt til æresmedlem i Fiskarlaget Midt-Norge.

Gudmund Olden (f. 28.11 1943 – d. 11.08 2021) ble gravlagt fra Jøssund kirke på Fosen 24. august. Han var en av trønderfiskerne som tidlig i sin egen karriere engasjerte seg i organisasjonsarbeidet, og i mer enn 30 år representerte han fiskernes sak i ulike deler av næringens organisasjoner.

Gudmund har ledet lokallaget i Lysøysund og Sør-Trøndelag Fiskarlag. I 2000 ble han ble den første lederen i det sammenslåtte Fiskarlaget Midt-Norge, et verv han akslet i hele 11 år.

Han ledet også i flere år Sør-Trøndelag Notfiskarlag, var medlem i salgsstyret i Feitsildfiskernes salgslag og i representantskapet i Norges Sildesalgslag.

Den omfattende innsatsen gjorde også at han både ble utsending til Fiskarlagets landsmøter over en tiårsperiode, samt at han i hele åtte år hadde plass i Landsstyret i Norges Fiskarlag.

Gudmund Olden var en organisasjonsmann av den gamle skolen og har en fartstid som medlem i Fiskarlaget på nesten 50 år.

Han drev fiske med egne fartøy fra 1972 og har i denne tiden vært en tydelig talsmann for fiskerne og fiskerinæringen i hele Trøndelag. Det var derfor helt naturlig og på sin plass at vi fikk takket Gudmund ved at han ble utnevnt til æresmedlem i Fiskarlaget Midt-Norge i 2013.

Gudmund Oldens gode og lune humør og vesen minnes vi også og det var en ære å få følge Gudmund til hans siste hvilested. Vi sender våre varmeste kondolanser til familien og takker for alle den tiden vi på ulike nivå i Norges Fiskarlag og fiskerinæringen ellers fikk lov å ta imot Gudmunds kunnskap, erfaring og innsikt i fiskeriene.

  • Sturla Hepsø, styreleder i Fiskarlaget Midt-Norge
  • Marianne Sandstad, daglig leder i Fiskarlaget Midt-Norge