Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.03.2023

Gratulerer med kvinnedagen!

Feirer milepæler

– Vi jobber for at kvinner skal ha like muligheter i fiskerinæringa! Bevisstheten om likestillingen i fiskeriene har økt kraftig, men det gjenstår ennå en stor jobb, sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag.

– Vi skal fortsette å jobbe for at kvinnelige fiskere har det trygt på jobb i fiskeflåten og mot reguleringer og regelverk som gjør yrkeshverdagen vanskeligere enn nødvendig, påpeker han.

Kåre Heggebø sier det er en merkesak for ham å fronte arbeidet for å bekjempe negative holdninger som kvinnelige fiskere møter, både på havet og i sosiale medier.

– Vi som er organisasjonens fremste tillitsvalgte har et spesielt ansvar, og det har også hver eneste en av oss.

På bildet (over) er Kåre Heggebø sammen med tre av kollegene i Norges Fiskarlags administrasjon, f.v. Maria Pettersvik Arvnes, Hanna Bakke-Jensen (bak) og Sverre Johansen.

– Vi har gjennom en aktiv rekrutteringspolitikk en god balanse i våre administrative ledd. Samtidig understreker Heggebø at det i forbindelse med Den internasjonale kvinnedagen er grunn til å feire en rekke milepæler som er nådd bare det siste året:

  • I 2022 var det registrert 432 kvinnelige fiskere – 38 flere enn i 2023, da det var 396.
  • Det er seks kvinnelige styremedlemmene i Fiskarlagets medlemslag.
  • Samtlige fiskesalgslag har kvinnelige styrerepresentanter.
  • Fiskarlagets kvinnenettverk ble etablert i 2022. Et nettverk for å knytte kontakt, bygge kompetanse og skape samhold for våre kvinnelige medlemmer.
  • Fiskarlaget har inngått en samarbeidsavtale for å forebygge og hindre seksuell trakassering i fiskerinæringen med myndighetene og de andre partene i fiskerinæringen.
  • Landsstyret i Norges Fiskarlag har vedtatt at de vil fremme vedtektsendringer som sikrer at Fiskarlagets neste landsstyre skal ha kvinnelig representasjon.

Fra alle oss i Norges Fiskarlag:

Takk til alle dyktige kvinner som har valgt næringen, og: Gratulerer med kvinnedagen!

Fra en samling i Fiskarlagets kvinnenettverk, f.v. Marion Vian, Sisilie Skagen, Mari-Ann Johansen og Carina Bruland – Synnøve Liabø (på skjermen) Hanna Bakke-Jensen, Marit Hiim Haugseth, Inger-Marie Høyland Kleppe, og Kirsti Børresen (nærmest).