Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.06.2020

GPS-forstyrrelser ved Andøya

Varsel fra FFI

Denne uka blir det forstyrrelser av GPS-signalene i området rundt Andøya. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal blant annet sammen med Norsk Luftambulanse teste virkninger på navigasjonsutstyr i helikopter.

Fredag til søndag denne uka, 26.-28- juni skal Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), i samarbeid Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og Kongsberg Satellite Services (KSAT), gjøre forsøk som i perioder kan medføre forstyrrelser av GPS-mottagere. 

Prøvene utføres på Andøya og er godkjent av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), opplyser FFI til Fiskarlaget.

Det vil også bli sendt ut formelle varsel for luft- og skipsfart før prøvene tar til via NAVTEX.

Deler av prøven utføres i samarbeid med Norsk Luftambulanse for å erfare virkning på navigasjonsutstyr i helikopter. 

Hvor og når

Brukere av GPS-utstyr må regne med redusert eller ingen tilgang til GPS-signaler på GPS L1-frekvensen innen følgende tidsrom og område:

26. juni, 2020, kl. 12:25-14:00 (LT), (kl. 10:25-12:00 (UTC)) 

27. juni, 2020, kl. 12:30-14:00 (LT), (kl. 10:30-12:00 (UTC))

28. juni, 2020, kl. 12:35-14:00 (LT), (kl. 10:35-12:00 (UTC))

Varslingsområder:

26. juni, 2020 og 27. juni, 2020 – hav-/bakkenivå innenfor: 69°27’N/015°30’Ø – 69°27’N/016°15’Ø – 69°18’E/016°15’Ø – 69°09’N/015°30’Ø

28. juni, 2020 hav-/bakkenivå:Innenfor: 69°36’N/015°30’Ø – 69°36’N/016°30’Ø – 69°18’E/016°30’Ø – 69°06’N/015°30’Ø

Kontakttelefoner:

  • Øystein Borlaug, FFI – +47 90 11 42 90
  • Abdikerim Yusuf, FFI – +47 91 25 68 50
  • Ørnulf Kandola, FFI – +47 91 81 29 59