Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.02.2023

Gode rutiner med avfall

Handlingsplanen

Rutiner rundt reparasjon, vedlikehold og tapt redskap skal være gode. Dette er et av årets fokusområder i Fiskarlagets handlingsplan med marin forsøpling. Målsetningen er å bedre rutinene som stopper tilførsel av fiskerirelatert plast til havet.

Norges Fiskarlag har lagt en treårig plan for arbeid med marin forsøpling.

En administrativt sammensatte arbeidsgruppe arbeider nå for å følge opp planen og bidra til at Landsstyrets vedtak fra sommeren 2022 blir tatt ut på en god måte.

Disse er med

Gruppen er sammensatt av ansatte fra hovedkontoret og alle våre tre medlemslag, og ledes av Maria Pettersvik Arvnes. Hun har med seg Eli-Kristine Lund, Mira Bolsøy Aasjord, Eirin Kongestøl Espeland, Hanna Bauge, Erlend Grimsrud og Marit Hiim Haugseth.

Under gruppens møte nylig fikk de innspill, råd og kreative tips fra Odd Arne Arnesen ved Mausund Feltstasjon.

Landsstyret var blant annet på besøk ved Feltstasjonen som en del av arbeidet med handlingsplanen og denne gangen var det Arnesen som kom på besøk til Fiskarlagets lokaler for å dele innspill med arbeidsgruppen.

F.v. Hanna Bauge, Marit Hiim Haugseth, Eirin Kongestøl Espeland,  Maria Pettersvik Arvnes,  Erlend Grimsrud (på TV-skjermen), Odd Arne Arnesen , Eli-Kristine Lund og generalsekretær Sverre Johansen.

Proff rydding

Odd Arne Arnesen arbeider daglig med marin forsøpling på Trøndelagskysten og fortalte gruppen om hverdagen som heltids kystrenovatør.

Mausund Feltstasjon driver profesjonell rydding hele året, og har siden oppstarten i 2017 samlet inn rundt 6 000 m3 avfall i området rundt Mausund og Froan Naturreservat. Det er strømforholdene som gjør at svært mye avfall treffer akkurat denne delen av Trøndelagskysten.

I tillegg til rydding har stasjonen også være delaktig i en del forskningsprosjekter, hvor de blant annet har målt høye verdier av tungmetaller i jordsmonnet på øyene og i brunmaten i taskekrabbe, sannsynligvis som følge av marin forsøpling. Dette har den senere tid fått større og større oppmerksomhet og kan også påvirke omdømmet til norsk sjømat.  

Fra Landsstyrets deltagelse i strandrydding og analyse av funnene på Mausund i juni 2022.

Viktig arbeid

-Norges Fiskarlag MÅ ha et godt og helhetlig arbeid med marint avfall og særlig knyttet til plastproblemet, sier seniorrådgiver Maria Pettersvik Arvnes.

Hun viser til at plast i ulike former omgir også en fiskers hverdag og at vi som næring derfor har høy oppmerksomhet om alle deler av hverdagen på havet.

-For vår del har det også vært kjempeflott å få drahjelp til å skape oppmerksomhet om at djevelen ligger i detaljene, også når det gjelder plast, sier hun med henvisning til samarbeidet med Handelens miljøfond.

De siste månedene har Fiskarlaget deltatt i en kampanje som utfordrer til å ha gode rutiner slik at plastbiter fra avkapp ikke havner i sjøen.

-Vi har blant annet fått mange tomler opp for filmen som nå går, der det med humor sies noe om at plast ikke skal på havet, forteller hun.

Ga tips

Odd Arne Arnesen kom med flere tips til hvordan Fiskarlaget kan arbeide videre, både med informasjonsmateriell, besøk om bord og etablering av rutiner for avkapp.

I tillegg mener han at det er et rødt flagg for næringen at det til stadighet dukker opp dunker med spillolje.  

-Dette skal ikke forekomme og må endres, sier Arnesen.

Fra Fiskarlagets side vil vår oppfølging blant annet være arbeid mot myndighetene for at returløsningene i havn må forbedres.

-Dette vil tilrettelegge for at avfall og spillolje kan returneres på en god måte, sier Pettersvik Arvnes.

Fra Lofotfishing 2022. Hanne Fagertun ved Nord Fiskarlags avdeling i Bodø har en prat med generalsekretæren før møtet åpnes.

Informasjon og kontakt

-Fiskerimessa Lofotfishing i Kabelvåg i mars vil også være en arena vi fra Fiskarlagets side vil bruke for å informere og utfordre våre medlemmer og fiskerne generelt, sier Maria Pettersvik Arvnes.

Hun forteller at Fiskarlaget også denne gangen deltar med egen stand på messa og at det også på åpningsdagen vil bli et klassisk Fiskarmøte, der plast og marint avfall også står på dagsorden.

-Vi må møte våre medlemmer der de er og vi håper at både messedagene og Fiskarmøtet skal bli gode treffpunkt, sier hun.

  • Fiskarmøtet holdes ved Thon Hotel Svolvær torsdag 16. mars klokka 19-21.
  • Mer info vil komme

Vincent Gartiser ved Plasteriet viser prosessen fra plastavfall til nytt produkt. Her med en tubeklemme.

Besøkte Plasteriet 

Som en del av arbeidsgruppens dagsmøte i Trondheim var gruppen også på besøk hos bedriften Plasteriet, som lager nye produkter av gammel plast.

Bedriften er nystartet og har tilhold i Pirsenteret i Trondheim, til liks med Fiskarlaget.

Fiskarlagets arbeidsgruppe fikk en omfattende gjennomgang av prosessen fra innsamlet plast til nytt produkt.

Fiskarlaget hadde også bedt Odd Arne Arnesen ta med seg plast som var plukket under strandrydding til Vincent Gartiser ved Plasteriet.

Det arbeides nå med å lage en egen produktserie med råmaterialer fra Mausund. I tillegg skal du ikke se bort fra at også Fiskarlaget kan komme til å utvikle produkter som er laget av innsamlet marint avfall.

Flere saker om Fiskarlagets arbeid med og om plast og marint avfall.

9. desember 2022: Fokus på gode rutiner for avfallshåndtering om bord skal nå bidra til færre taustumper i havet. Å ta kontroll på taustumpene er en liten, men virkningsfull aksjon, mener fisker Anders Krane Johansen.

8. november 2022: Handelens Miljøfond og Norges Fiskarlag går nå sammen om en forsøplingskampanje som skal bidra til å redusere avkapp fra plast i havet. Kampanjen retter seg mot yrkesfiskere.

25. august 2022: En egen ISO-standard for håndtering av avfall på fiskefartøy er nå ferdig og ble lansert i et møte under fiskerimessa i Trondheim. Standarden er utviklet etter initiativ fra Norges Fiskarlag.