12.01.2024

-God invitasjon

Kvotemeldingen

-Førsteinntrykket er at regjeringen ønsker å videreføre sentrale prinsipper i norsk fiskeripolitikk og inviterer til et bredt politisk forlik om den nye kvotemeldingen. Det sier leder i Fiskarlaget Kåre Heggebø.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth la fredag 12. januar 2024 fram stortingsmeldingen «Folk, fisk og fellesskap.

-Vi har ventet lenge og vært spent. Nå ligger meldingen på bordet, og jeg tror vi i næringen på mange områder kjenner oss ganske godt møtt av statsråden og regjeringen, sier Heggebø.

Han viser til at det i mange tiår har vært en omfattende og bred dialog mellom næringen og myndighetene om hovedlinjene i fiskeripolitikken.

-Vi har fra Fiskarlagets side bedt om en videreføring av den langsiktige og forutsigbare politikken som vi over mange år har hatt som en rød tråd i norsk fiskeripolitikk. Samtidig er det nødvendig at en del uavklarte spørsmål nå må bli besvart.

Har lyttet

-Vi er glade for at regjeringen i stor grad har valgt å lytte til rådene fra Norges Fiskarlag. Den nye kvotemeldingen innebærer i hovedsak at sentrale prinsipper i næringen videreføres, slik jeg ser det.

-Noen endringer er foreslått, og dette er momenter som vi må gå dypere ned i de neste ukene frem mot høringen i slutten av måneden og det videre politiske arbeidet frem mot påske, sier han.

Kritisk til omfordeling

-Stabilitet i ressursfordelingen har vært avgjørende for utviklingen i fiskerinæringen de siste tiårene, og skiftende regjeringer og Storting har valgt å lytte til Fiskarlagets anbefalinger. Dette har sikret stabilitet, legitimitet og forutsigbarhet. Det er skuffende at regjeringen nå foreslår en endring i ressursfordelingsmodellen for torsk i nord. Vi mener at trålstigen bør gjeninnføres fullt og helt, og dette er noe vi vil følge opp i den videre behandlingen av meldingen, sier Heggebø.

Viktig signal

-Vi oppfatter at svært mange av våre forslag har blitt lyttet til, sier Kåre Heggebø. Det tar vi som et signal på at organisasjonen har evnet å komme frem til gode og omforente løsninger. Det tror jeg handler om at vi har en bred og god sammensetning og at vi som organisasjon representerer alle deler av næringen.

Kåre Heggebø sier han særlig vil peke på en avklaring som viktig.

-Statsråd Cecilie Myrseth slo fast at det ikke er aktuelt å innføre ressursrentebeskatning i fiskeri. Dette er et svært viktig signal til en næring som opplever store utfordringer med fallende kvoter, høyt rentenivå og uro rundt sentrale rammevilkår.

-Hun påpeker samtidig en forventning om at næringen skal fortsette å reinvestere i sine lokalsamfunn og inn i utviklingen av næringen. Dette har vært den norske modellen og jeg tror den norske fiskeren fortsatt vil kjennes igjen på dette – at man er opptatt av lokale og regionale ringvirkninger i utviklingen av næringen.

-Vi skal nå sette oss grundig inn i meldingen og de forslagene som regjeringen har lagt fram. Stortingets behandling av meldingen vil bli avgjørende for fiskerinæringen, og vi vil følge opp dette arbeidet tett.