Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.03.2023

Glassfiber-misjonæren

Har bestilt katamaran

Signar Fjordbakk (72) fra Svolvær tåler glatt at han omtales som positiv til glassfiber. Han er også forberedt på meninger og kommentarer på at hans nye «Seingen» både blir i glassfiber, med batterier og en katamaran. – Det grønne skiftet har nemlig kommet til Svolvær, sier veteranskipperen.

Vi treffes sent en mandag kveld etter at 72-åringen Signar Fjordbakk har avsluttet fisket og gått til havn for å få med seg Lofotfishing og et møte med selskapet som skal bygge hans nye båt, MundalGruppen.

Fiskarlagets utsendte er om bord en snartur for å få låne en redningsdrakt.

Så går praten – og etter kort tid er det avklart at Signar Fjordbakk må tåle å få merkelappen «glassfiber-misjonær».

Både han selv og sønnen Svein Håkon (41) er superfornøyd med dagens båt. Likevel har de solgt den – og bestilt ny.

– Vedlikehold og en rekke andre forhold er lettere med glassfiber enn de fleste andre alternativ, mener far og sønn. Nå vil de ta nye grønne steg og få enda bedre arbeidsforhold på havet.

Far og sønn Fjordbakk i rorhuset på dagens Seingen.

Bryter land

De bryter ikke nytt land ved å ha bestilt seg nok en båt i glassfiber. Men når det gjelder skroget, så gjør de kanskje det – i og med at den nye båten er en katamaran, altså en båt med to skrog.

Dagens båt er på 20,99 meter. Den nye båten blir 14,99 og skal etter planen være ferdig hos båtbyggeren til vinterfisket i 2024. Inntil videre drifter de derfor, etter avtale med den nye eieren sin egen «gammel-båt» gjennom denne sesongen.

– «Seingen» er en god båt. Vi tar imidlertid ned lasteromsvolumet til en tredjedel, forteller Svein Håkon.

I dag er det sjelden de har sjøvær som krever mer enn 40 kubikkmeter plass. Den nye båten rigges derfor akkurat så stor.

Den nye båten blir seks meter kortere enn båten som de drifter ut denne sesongen – og lasteromsvolumet tas kraftig ned i den nye båten.

Snurrevad

Begge båtene er og vil bli rigget bare for snurrevad. Nykommeren får også en batteripakke på 380 kilowatt som gjør at de ser frem til å kunne drive et enda mer kostnadseffektivt og miljøvennlig fiske.

– Ja, du skal se at batteridrift på feltet fort kan bli en god greie når det gjelder å FÅ fisk, sier den fremoverlente veteran-skipperen og humrer over at de får et støysvakt fiske.

Han sitter fortsatt daglig i skipperstolen om bord. Sønnen, et barnebarn og en fisker utgjør den øvrige grunnbemanningen, som også tas med videre til den nye båten.

Data-animasjon fra MundalGruppen gir et godt inntrykk av hvordan den nye båten blir.

Koster

Det er kostbart å bygge nytt, men far og sønn tror på prosjektet sitt.

– 50 millioner, er svaret på spørsmål om hvor tung pengesekk som skifter hender før vinterfisket i 2024.

De to ser for seg en drift med så liten bruk av dieselbaserte krefter som de kan klare å få til.

Fjordbakk-karene har også fått rundt 20 prosent av finansene støttet av Enova og Innovasjon Norge.

– Dette er støtte som kommer godt med, samtidig som vi jo er litt grønne pionérer, sier Svein Håkon smilende.

Dette er Seingen ved kai i Svolvær. Båten er 20,99. Nybåten tas ned til 14,99 meter.

Sparer på mye

Som mange fiskere er de to opptatt av kostnadsbildet og de er overbevist om at katamaranskrog ikke vil bli et problem.

– Det er testet mye og kraftig forbedret siden forrige gang noen prøvde seg. Da ble det bråstopp, men dette har vi tro på, sier de nesten i kor.

De mener fordelene med Mundal-båten er mange: Ikke rust og tæring, lite behov for maling, glassfiber isolerer bedre enn stål og aluminium – og påpeker de to: Den hybride løsningen vil gi forbedret drifts-økonomi.

Signar Fjordbakk er også opptatt av at et stabilt og slankt katamaranskrog vil gi bedre fart og stabilitet på sjøen enn mange av de nyere båtene som bygges.

– Vi vil få mer fart for mindre drivstoff. 9-10 mil med mindre forbruk enn i dag, er 72-åringens klare overbevisning.

– I dag bygges det for bredt og dypt og da går farten ned. Det bygges ikke for det grønne skiftet, slik vi ønsker å bidra til, fremholder han.

Ved hjelp av videobrillene (VR) som Vidar Grindheim holder i bildet, kunne alle som ønsket det få komme om bord i Signar Fjordbakks kommende stolthet på fiskerimessa i Kabelvåg sist uke.

Fikk komme om bord

Fjordbakk-rederiet har deltatt aktivt i utviklingen av den nye båten, og på Lofotfishing kunne alle som ønsket bli med om bord i rederiets nye flaggskip. Inne i utstillingshallen.

Vidar Grindheim i MundalGruppen kunne ved hjelp av moderne VR-teknologi tilby messebesøkende å få «se» seg rundt i båten ved hjelp av videobrillene som han holder i hendene i bildet over.

Vi fikk selv en omvisning via et virtuelt stilas rundt båten, samt en rundtur inne i hele båten. Alle deler kunne beskues fra ulike vinkler og vi fikk se alt fra bysse og lugarer, til vaskerom, rorhus og trimrom.

Lading kommer

Energi og fremdrift er et stort tema for alle som driver på havet.

Mange ønsker å ta i bruk gode alternativ til mineralolje, men så langt finnes ikke løsninger som er like gode og like lite plasskrevende.

For deler av flåten, spesielt de som driver kystnært, er batteri et supplement, men også da er det viktig med god havne- og ladestruktur.

– Vi er avhengig av god tilrettelegging ved vårt eget kaianlegg, og at havner vi besøker kan gi oss lading, forteller Svein Håkon Fjordbakk.

Foreløpig er ikke dette infrastruktur som er på plas. Det må derfor gjøres en stor jobb fremover.

Under Lofotfishing var far og sønn også på standen til samarbeidsprosjektet ZeroKyst. Målet med prosjektet er å bidra til å avkarbonisere sjømatnæringen.

Der treffer vi Svein-Joar Husjord som arbeider i selskapet Plug. Han forteller at det arbeides med å få ladeanlegg i minst fire havner i Lofoten.

– Det arbeides både med landstrøm og ladeanlegg, forteller Husjord, som er prosjektingeniør i Plug.

Han sier arbeid med standardisering også tas nå, og av den gledelige grunnen at det kommer stadig flere båter med hybride løsninger.

Han sier Plug gjerne vil bygge anlegg på 400 volt og 50Hz, noe de også oppfatter at mange i næringen ønsker.

Det er på gang en nasjonal veileder for havnelading gjennom Landstrømsforum, som ligger under NEK (Norsk Elektroteknisk Komite).

Vekselstrømpluggen han holder i hånden (bildet over) er ny standard lademetode på fartøy, mens laderen som er avbildet bak Svein-Joar Husjord er en likestrømslader, også kalt hurtiglading.

Ved bruk av den laderen går strømmen rett til batteripakken uten å gå via skipets ombordlader. Dette gjør at det kan lades med høy effekt uten at man trenger en stor og dyr ombordlader.

Selskapet Plug har dialog med flere havner og samarbeider nå med havneeiere for å bidra til å etablere infrastruktur for flåten.

Fakta om nye «Seingen»

  • Om alt går etter planen vil den nye «Seingen» fiske på Lofothavet vinteren 2024.

  • Båtbygger: Mundal Gruppen

  • Fremdrift: 2 x 350 hk diesel og batteripakke på 380 kwh

  • 2 x 50 kwh elektromotorer

  • Ren drift med snurrevad.

Ill: MundalGruppen