Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.02.2023

Gjennomslag for Asle

Leiefartøy likevel OK

Han har vært uheldig to år på rad med det ene fartøyet sitt. Etter bistand fra Fiskarlagets advokat får Asle Jørgensen lov av Fiskeridirektoratet til å bruke sitt andre fartøy som leiefartøy.

Asle Jørgensen fra Selje fikk 19. januar i år avslag fra Fiskeridirektoratets om å bruke «Argo Junior» på 14,95 meter som leiefartøy for «Evander» som er 12,12 meter.

Avslaget ble gitt til tross for at Fiskeridirektoratet var enig i at det var et kvalifisert havari og et vesentlig driftsavbrudd for fartøyet «Evander». 

Var OK i 2022

-I fjor hadde jeg motorhavari med «Evander», og da fikk jeg bruke «Argo Junior» som leiefartøy. Da slo direktoratet også fast at de to fartøyene hadde tilnærmet lik kapasitet og at det var OK. I år er plutselig «Argo Junior» for stor og derfor fikk jeg avslag. Dette forstår jeg ikke. Dessuten er det jo upraktisk og unødvendig kostbart om jeg i så fall skulle leid meg en båt av noen andre for å ta mine egne kvoter. Dette henger ikke på greip, sier Jørgensen – som nå har fått hjelp av advokat Ståle Hellesø og er glad for at saken er løst.

-Nå kan jeg få kommet meg ut i fiske, sier Asle Jørgensen på telefon fra Tromsø. Han har ligget til kai noen dager som følge av det dårlige været.

Han er fra Selje i Vestland, men har de siste ukene ventet utålmodig på svar fra direktoratet for å kunne starte opp torskefisket. I påvente av et svar har han derfor gått på seien og levert i Øksfjord frem til uværet slo inn.

Evander (fremst) og Argo Junior ved kai.     Foto: Privat

For stor båt

-Asle Jørgensen har vært uheldig to år på rad. Når han har et fartøy som kan brukes av ham selv til å fiske egne kvoter, og fartøyenes størrelse står i rimelig forhold til hverandre, fremstår begrunnelsene fra Fiskeridirektoratet som merkelig, sier Ståle Hellesø.

Avslaget var blant annet begrunnet i at lasteromsvolumet til «Argo Junior» var nesten tre ganger større enn lasterommet til «Evander». Hellesø pekte i sin klage til direktoratet på at avslaget fremsto svakt begrunnet fordi ingen av fartøyene var godkjent for føring av fisk i bulkrom og at det sentrale i vurderingen av fangstkapasitet måtte være det reelle driftsmønsteret til fartøyene.

Hellesø påpekte også at sluttseddeldata fra begge fartøyene fra torskefisket fra 2019 viste at fangstkapasiteten til de to fartøyene var relativt like når man benytter konvensjonelle redskap.

-Driftsavbruddet skjer i hovedsesongen for torskefiskeriet. Begge fartøy vil da fangste med garn og levere torsken daglig. Da blir det rart å sammenligne grad av fangsteffektivitet basert på lasteromsvolum og kubikkstørrelser, og dette påpekte jeg også i min henvendelse til Fiskeridirektoratet, sier Ståle Hellesø som sier det oppleves flott å få avklart saken i løpet av to uker slik at Jørgensens slipper å vente mer med å komme i gang med årets skreisesong.

Vilkår gjelder

Asle Jørgensen har nå fått lov til å bruke «Argo Junior» som leiefartøy fra og med kl. 00.00 03.02.2023 til og med kl. 24.00 21.04.2023. 

Direktoratet har dratt opp flere vilkår, men dette er ifølge både Jørgensen og Hellesø normal praksis knyttet til et avvik som leiefartøyordningen innebærer.

-Jada, dette er helt greie vilkår – nå ser jeg bare frem til å komme skikkelig i gang med vintersesongen, takket være hjelpen fra Fiskarlagets advokat, avslutter Asle Jørgensen.