Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.12.2014

Gjenåpner rekefisket i sør

Gir honnør til ministeren

Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen sier han er svært godt fornøyd med at fiskeriministeren har fulgt opp anmodningen fra Norges Fiskarlag om å gjenåpne rekefisket i sør. Alle fartøy får fiske en tilleggskvote på seks tonn.

– Dette er svært gode nyheter og viser at vi kan få til et godt samarbeid om viktige fiskeripolitiske saker, sier Kjell Ingebrigtsen.

Løsningen knyttet til gjenåpning av rekefisket kom i stand via en avtale med EU om å forskuttere inntil 350 tonn av neste års rekekvote, slik at fisket i Skagerrak og Nordsjøen kunne gjenåpnes for resten av året.

Denne avklaringen kom i stand i forbindelse med at Norge og EU denne uken forhandler om en kvoteavtale for Nordsjøen og Skagerrak for 2015 i Clonakilty i Irland.

I en pressemelding fra fiskeriministeren heter det at:

– Jeg er svært tilfreds med at vi nå kan gjenåpne rekefisket i sør. Da sikrer vi ferske reker helt frem til jul, noe som er gledelig både for forbrukerne og fiskerne, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

I de pågående forhandlinger med EU har Norge fått gjennomslag for å innføre kvotefleksibilitet i rekefisket i sør allerede inneværende år.

Rekefisket i sør ble stoppet søndag 30. november da det var beregnet at kvoten var oppfisket. Nå vil fisket bli gjenåpnet ved at deler av kvoten for 2015 blir forskuttert. De fartøyene som har adgang til å delta i rekefisket får anledning til å fiske en tilleggskvote på 6 tonn. Tilleggskvoten er avgrenset av en ukekvote på to tonn for å sikre at fisket varer ut året. I tillegg må den garanterte kvoten fra det ordinære reguleringsopplegget være oppfisket før en tar til på tilleggkvoten.

Fisket på tilleggskvotene kan ta til fra i dag, 3. desember.»

Kjell Ingebrigtsen sier han også er fornøyd med at departementet har fulgt organisasjonens anbefaling om kvoteregulering på fartøynivå på forskutteringskvoten.

Fiskeridirektoratet har allerede iverksatt den nye reguleringsforskriften. Der heter det altså at at fartøy under 20 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor et garantert kvantum på 7 tonn i hver av de tre periodene selv om periodekvotene er oppfisket.

Fartøy kan i tillegg til det garanterte kvantumet fiske inntil 6 tonn i perioden 3. desember til og med 31. desember. Fartøy som fisker på dette kvantumet kan ikke fiske utover 2 tonn per uke regnet i tidsrommet søndag kl 2400 til søndag kl. 2400.

Les reguleringsinformasjon hos Fiskeridirektoratet.