Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.02.2022

Gir vurdering – ber om møte

Høstingsforskriften

Norges Fiskarlag har nå gitt vår tilbakemelding på den nye Høstingsforskriften. Vi påpeker at mye er bra, men ber om et eget møte med myndighetene for en helhetlig gjennomgang.

I vår tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet sier vi at det fortsatt er behov for klargjøringer og endringer i enkelte bestemmelser.

Forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser, høstingsforskriften, ble innført fra 1.1.2022 og erstattet utøvelsesforskriften. Formålet med den nye forskriften var å forenkle, fornye og forbedre forskriften som regulerer utøvelsen av fisket.

Fiskarlaget har etterlyst den nye forskriften i lang tid og skriver i vår tilbakemelding at vi er fornøyd med at den er på plass, men at vi mener næringen skulle fått noe mer tid før den trådte i kraft.

Vi mener derfor det var riktig at Nærings- og fiskeridepartementet 18. januar besluttet å utsette håndhevingen av den nye høstingsforskriften til 1.mars i år, slik at næringen får noe tid til å gjøre seg kjent med innholdet i den nye forskriften.

Fiskarlaget mener at den gjennomførte revisjonen har bidratt til at forskriften har blitt noe ryddigere, men den er fortsatt krevende for fiskerne å orientere seg i. Fiskarlaget viser i vårt svar blant annet til at vi etterlyser enklere søkefunksjoner i forskriften, samt at det bør innarbeides automatiske lenker til kartverktøy som viser geografiske områder og grenser som angis i forskriften i enkelte bestemmelser.

Fiskarlaget gir også kommentarer til en rekke av enkeltbestemmelsene. Les detaljene i vårt brev som er lagt ved nedenfor.

Vi nevner her spesielt § 18 om røkting, der vi i brevet fremhever kulepunktene om kameratbistand og fartøy som røkter med felles redskap. Det er i denne delen av den nye forskriften helt nødvendig med klargjøringer.

Dette er også noe av grunnen til at vi på vegne av våre medlemmer finner det nødvendig å be om et møte for å få en god og helhetlig gjennom av detaljene i våre anførsler.