Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.01.2021

Gir synspunkt på utøvelse

Landsstyret er utålmodig

Norges Fiskarlag har på eget initiativ fremmet innspill til utøvelsesforskriften. Revisjonen av forskriften har dratt ut i tid og det er derfor helt nødvendige innspill vi nå kommer med og synliggjør behov for avklaringer på.

Vi gjengir under første del av vårt vedtak i saken og henviser til hele vedtaket i vedlegget nedenfor.

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet og gjorde i sitt møte mandag 25. januar følgende vedtak: 

Utøvelsesforskriften-status i revisjonsprosessen og behov for endring av enkeltbestemmelser 

«Norges Fiskarlag viser til det pågående arbeidet med forenkling av regelverket for utøvelsen av fisket og forslag til nye forskrifter i den forbindelse. Norges Fiskarlag har i flere runder siden i fjor sommer etterlyst departementets framdrift og oppfølging i denne saken, og vi mottok i fjor høst informasjon fra departementet om at det er behov for å foreta en ny høringsrunde av saken. En viser i den forbindelse til Fiskarlagets brev av 5.11.2020 til våre medlemslag, og som også er sendt i kopi til Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet. 

Fiskarlaget er usikker på årsaken til at saken må undergis en ny høringsrunde, men vi oppfatter også at arbeidet med den nye høringsrunden er forsinket. Etter Fiskarlagets vurdering vil dette i praksis innebære at en ny/revidert utøvelsesforskrift tidligst kan tre i kraft høsten i 2021. Norges Fiskarlag har tidligere spilt inn flere behov for endringer i enkelte bestemmelser i utøvelsesforskriften, jf. våre høringsinnspill til revisjonsarbeidet med utøvelsesforskriften av 8. mai 2019 og av 29.august 2019. 

Siden prosessen har dratt ut i tid har det også dukket opp nye behov for endringer som ikke tidligere har vært spilt inn. Disse har ligget i bero i påvente av en ny revidert forskrift, da myndighetene har signalisert at de først ønsker å få på plass den reviderte forskriften før de vurderer behov for justeringer av enkeltbestemmelser. 

Fiskarlaget mener på denne bakgrunn at det er enkelte bestemmelser i utøvelsesforskriften vi ikke kan vente lenger med å få vurdert endringer i.»

Les hele vedtaket her: